Pořádání Adventních trhů

Rada města rozhodla, že adventní trhy bude letos zajišťovat soukromý pořadatel. Na náměstí se možná vrátí i kluziště. Město proto vypisuje výběrové řízení, jehož zadání a další potřebné dokumenty naleznete níže.

Inspiraci našel odbor kultury a kulturní komise v Olomouci, kde adventní trhy pořádané tímto způsobem fungují velmi dobře. Pořadatel zajišťuje vše od výroby stánků po správce tržnice, včetně doprovodného kulturního programu a atrakcí (kluziště, kolotoč apod.) Povinností města je zajistit bezplatný zábor pozemků, zajistit přístup k veřejným toaletám, prezentaci trhů v radničních listech, převzetí záštity městem, pořízení vánočního stromu, odklízení sněhu, oznámení konání trhů Policii ČR a Městské policii a nedovolit jiný konkurenční projekt na pozemcích města v dobu trhů.

Po uchazečích chce město kompletní projekt a kompletní zajištění kulturní i technické stránky konání trhů. Pro odlišení od jiných takovýchto trhů klade město velký důraz na vizuální pojetí v duchu jihočeských tradic. Také chce navázat spolupráci s partnerskými městy a ozvláštnit tak program o ukázky zahraničních tradic. Tato část programu by byla po dohodě s pořadatelem částečně zajišťovaná městem, a to hlavně po stránce organizační. Dále si město vyhrazuje právo odsouhlasit návrh vizuálního pojetí, návrh prodejního sortimentu a návrh programu trhů.

Na základě podaných nabídek se připraví konkrétní smlouva s provozovatelem. Smlouva bude v základním provedení na dobu tří let, pokud by pořadatel zajistil i kluziště, uzavřela by se smlouva na pět let, protože se jedná o významný investiční vklad.

Zájemci o pořádání trhů mohou své nabídky městu podávat do 27. května do 12.00 hodin.

Podrobnosti ve Výzvě k podání nabídky.

Výzva k podání nabídky - zadání výběrového řízení

Mapa dějiště trhů

Krycí list nabídky, Čestné prohlášení, Pojištění, Seznam významných služeb