Poskytnuté informace v roce 2011

Předmět žádosti a znění otázek v přiložených dokumentech je pro přehlednost zevšeobecněno a nemusí být vždy věrným přepisem dotazu žadatele. Děkujeme za pochopení.

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2011 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

Předmět žádosti

Odpověď

Ze dne

Informace o užívacím právu pana Zdeňka Řeřábka k bytu na adrese Vrbenská 4

pdf

21.12.2011

Stanovisko Ředitelství silnic a dálnic k podjezdu pod kolejištěm Českých drah

pdf

14.12.2011

Projekt mateřské školky v objektu bývalého K-centra v parku Háječek

pdf

13.12.2011

Rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí informace formou kopie zvukové nahrávky pořízené při jednání rady města

pdf

12.12.2011

Rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí informace formou kopie zvukové nahrávky pořízené při jednání rady města

pdf

12.12.2011

Kino Kotva a park Háječek

pdf

příloha

09.12.2011

Kanalizační přípojka na parcele č. 2388/15 v k. ú. Kamenný Újezd

pdf

příloha #1

příloha #2

příloha #3

příloha #4

příloha #5

08.12.2011

Pronájem bytů v Hroznové ul., odvolání tajemníka magistrátu a jeho plat

pdf

06.12.2011

Řízení týkající se pozemku v Jižní ulici

pdf

02.12.2011

Úprava přechodů pro chodce a dopravní značení u ZŠ J. Š. Baara

pdf

02.12.2011

Vodní cesta České Budějovice - Hluboká nad Vltavou

pdf

01.12.2011

Pořádání Future City Game na téma Háječek

pdf

01.12.2011

Pronájem budovy v parku Háječek

pdf

30.11.2011

Odpověď na otevřený dopis občanky města k areálu Háječek

pdf

29.11.2011

Hospodaření Správy domů, s.r.o.

pdf

29.11.2011

Pronájem budovy v parku Háječek společnosti E.ON

pdf

25.11.2011

Řešení dopravního přestupku (stání ve výjezdu)

pdf

15.11.2011

Místa na území města, která byla schválena Policií České republiky pro možnost měření rychlosti vozidel Městskou policií

pdf

14.11.2011

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (parkování ve Staroměstské ul.)

pdf

01.11.2011

Veřejná zakázka "Úprava územního plánu města České Budějovice na územní plán České Budějovice"

pdf

31.10.2011

Postup stavební úřadu vůči provozovatelům nelegálně zřízených závěsných kabelů

pdf

20.10.2011

Dotazník k využití nevýrobních činností/služeb

pdf #1

pdf #2

17.10.2011

Informace ve věci Trocnovské ulice, postřiků asfaltovou emulzí, zanádražní komunikace, obchvatu u Pohůrky, Blahoslavovy ul., Modrého mostu a cyklostezek

pdf

05.10.2011

Parkování ve Staroměstské ulici

pdf

04.10.2011

Zápis z otvírání obálek a vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování lesních hospodářských osnov na bývalém LHC Třeboň pro zařizovací obvod spadající do obvodu ORP České Budějovice

pdf

23.09.2011

Poskytnutí všech dokladů týkajících se udělení výjimky o dodatečném zpracování urbanistické studie v území SKOL – 2 u křižovatky Rudolfovská ul. a Hlinská ul.

pdf

23.09.2011

Oprava komunikace v Trocnovské ulici, asfaltový postřik v Suchém Vrbném, zanádražní komunikace, splavnění Vltavy a parkování v ulici 28. října

pdf

22.09.2011

Evidence honiteb a rejstřík honebních společenstev

pdf

14.09.2011

Převoz zeminy ze skládky pod odkalištěm v Nových Hodějovicích Šroubárenskou ulicí

pdf

01.09.2011

Zahájení stavby obchvatu Českých Budějovic, dokončení prací na viaduktu na Rudolfovské třídě, nošení služebních baretů strážníky Městské policie, výstavba obchodního centra „Černý pelikán“ a výstavba aquaparku ve Stromovce

pdf

31.08.2011

Zaasfaltování komunikace v Trocnovské ulici na Číně, veřejné osvětlení v Pekárenské ulici, dokončení viaduktu v Pekárenské ulici a garáže tazatele v Blahoslavově ulici

pdf

31.08.2011

Údajné zneužívání pracovní doby k soukromým účelům

pdf

23.08.2011

Veřejná zeleň v ulicích Fráni Šrámka a Skuherského

pdf

22.08.2011