Poskytnuté informace v roce 2012

Předmět žádosti a znění otázek v přiložených dokumentech je pro přehlednost zevšeobecněno a nemusí být vždy věrným přepisem dotazu žadatele. Děkujeme za pochopení.

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2012 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

Předmět žádosti

Odpověď

Ze dne

Měření rychlosti a dozoru nad dodržováním dopravních předpisů v Českých Budějovicích

pdf

17.12.2012

Jednokolová ideová architektonická soutěž „Letní kino Háječek“

pdf

17.12.2012

Incident v Akademické knihovně

pdf

12.12.2012

Smlouva o dodávce HW zařízení, SW vybavení a souvisejících služeb

pdf

příloha #1

přílohy #2 a #3

příloha A

příloha B

06.12.2012

Památkové zóny, plastová okna

pdf

29.11.2012

Informace k Dopravnímu podniku města České Budějovice

pdf

14.11.2012

Obnova plynového potrubí v ulici J. Dietricha

pdf

příloha #1

příloha #2

příloha #3

příloha #4

příloha #5

12.11.2012

Počet zaměstnanců magistrátu, rozhodování v přenesené a samostatné působnosti

pdf

07.11.2012

Písemný podnět k určité fyzické osobě

pdf

06.11.2012

Množství odpadů a spotřeba energie

pdf

24.10.2012

Dokumentace ke stavbě v Hradební 13

pdf

22.10.2012

Dokumentace ke stavbě v Hradební 17

pdf

22.10.2012

Stavba a dělení pozemků v k.ú. České Budějovice 5

pdf

22.10.2012

Nová mateřská škola v Kubatově ulici

pdf

18.10.2012

Podklady z jednání z finanční komise města a podklady k uzavření smluv o pojištění města

pdf

12.10.2012

Dokumentace týkající se výstavby lávky u zimního stadionu

pdf

08.10.2012

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže týkající se takzvané kauzy Bit Servis (více k tématu zde)

pdf

08.10.2012

Smlouva o dodávce HW zařízení, SW vybavení a souvisejících služeb

pdf

příloha #1

příloha #2

příloha #3

příloha #4

24.09.2012

Vrakoviště v Kalištích

pdf

přílohy

20.09.2012

Předláždění Biskupské ulice, nevybudování chodníku v Kalištích, centrum halových sportů

pdf

20.09.2012

Náklady a rozsah tisku za roky 2009, 2010, 2011

pdf

příloha #1

příloha #2

příloha #3

příloha #4

příloha #5

příloha #6

příloha #7

31.08.2012

Nájemní smlouva týkající se lokality U Lučního jezu

pdf

30.08.2012

Vyjádření magistrátních odborů k projednávaným změnám územního plánu

pdf

29.08.2012

Úklid chodníků v Nové ulici

pdf

29.08.2012

Volnočasový webový portál města České Budějovice

pdf

24.08.2012

Databáze zpracovávaná „Centrální evidencí petic a stížností“ od roku 2007 doposud

 

pdf

příloha #1

příloha #2

příloha #3

příloha #4

příloha #5

příloha #6

21.08.2012

Zpřístupnění projektu pro vegetační úpravy v Čechově ulici v rámci nyní probíhající rekonstrukce

pdf

příloha #1

20.08.2012

Provozování kina Kotva

pdf

16.08.2012

Kontrola dodržování zákona o odpadech

pdf

10.08.2012

Výsledek kontroly obecního živnostenského úřadu

pdf

10.08.2012

Letiště České Budějovice

pdf

příloha #1

09.08.2012

Veřejné zakázky týkající se informačního systému a IT infrastruktury

pdf

25.07.2012

Škodová komise, změny rozpočtu, zasedání výborů zastupitelstva a komisí rady, zadávání veřejných zakázek, územní komise

pdf

příloha #1

příloha #2

příloha #3

příloha #4

příloha #5

24.07.2012

Pravidla pro vydání stavebního povolení, budování infrastruktury v ulici Krokova

pdf

13.07.2012

Stavba fotovoltaické elektrárny v Ševětíně

pdf

12.07.2012

Systém řízení dokumentů a informací (spisové služby)

pdf

10.07.2012

Informace o výsledku výběrového řízení „Dodávka sáčků na psí exkrementy“

pdf

28.06.2012

Informace o výsledku výběrového řízení „Oprava záložních zdrojů UPS“

pdf

28.06.2012

Informace o výsledku výběrového řízení „Spodní stavba modulové přístavby MŠ K. Štěcha 5, České Budějovice“

pdf

28.06.2012

Otázky k členění města na obvody a organizační struktuře magistrátu města

pdf

28.06.2012

Zápis a usnesení Rady města České Budějovice z 30. května 2012

pdf

28.06.2012

Reklamní LED panel na střeše objektu Husova

pdf

28.06.2012

Dopravní stavby v Českých Budějovicích (dálnice, severní spojka)

pdf

27.06.2012

Kopie úředního záznamu o odložení přestupku

pdf

příloha

19.06.2012

Odkup pozemků v Třebotovicích v okolí čistírny odpadních vod a Dobrovodského potoka

pdf

18.06.2012

Zápisy z jednání Bytové komise ze dnů 15. 5. 2012, 10. 4. 2012 a 13. 3. 2012

pdf

příloha #1

příloha #2

příloha #3

14.06.2012

Informace k oznámení o přestupku konkrétní fyzické osoby

pdf

01.06.2012

Volný pohyb psů ve Stromovce

pdf

30.05.2012

Stavba zanádražní komunikace a využívání garáže v Průmyslové ulici

pdf

30.05.2012

Odborný lesní hospodář

pdf

28.05.2012

Dopravní řešení v Klavíkově ulici

pdf

17.05.2012

Odtahy vozidel II

pdf

14.05.2012

Odtahy vozidel

pdf

14.05.2012

Dopravní napojení Živnostenského parku Rožnov z Lidické ulice (stanovisko Okresního úřadu)

pdf

10.05.2012

Oddělení prostoru pro chodce v ulici Na Sádkách v úseku Kaufland – Husova třída

pdf

10.05.2012

Letní kino Háječek

pdf

23.04.2012

Kino Kotva – výběrové řízení

pdf

23.04.2012

Kino Kotva a Europa Cinemas

pdf

20.04.2012

Finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu města společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.

pdf

13.04.2012

Stanovisko orgánů památkové péče ke kancelářské budově u zimního stadionu (sídlo E.ON)

pdf

13.04.2012

Kino Kotva – výběrové řízení

pdf

příloha #1

příloha #2

příloha #3

12.04.2012

Provedení místní úpravy dopravního značení v ulici J. Š. Baara

pdf

12.04.2012

Výše odměn a požitků členů představenstev a dozorčích rad obchodních společností s majetkovou účastí města České Budějovice

pdf

06.04.2012

Výběrová řízení na obsazení tří pozic v rámci odborů magistrátu města

Přílohy

pdf

pdf

06.04.2012

Žádost o audit provedený ve společnosti Teplárna České Budějovice

pdf

06.04.2012

Výběrové řízení na provozovatele objektu Kino Kotva

pdf

02.04.2012

Převod budovy K-centra do majetku Správy domů, stavební ohlášení k udržovacím pracím na budově

pdf

05.03.2012

Počet registrovaných psů, pokuty za znečišťování veřejných ploch

pdf

05.03.2012

Městské dotace Janu Turinskému v letech 2010 a 2011

pdf

pdf

05.03.2012

Přidělení orientačních čísel, plat zaměstnance magistrátu města, usnesení o výši náhrad, náklady na provoz vzduchotechniky a podací lístky poštou vrácených písemností

pdf

27.02.2012

Kulturní dům Slavie

pdf

příloha #1

příloha #2

příloha #3a

příloha #3b

příloha #3c

27.02.2012

Odtahy vozidel na území města České Budějovice

pdf

23.02.2012

Kdo nařizuje vedoucím odborů Magistrátu města České Budějovice práci přesčas a jak je tato práce placena?

pdf

13.02.2012

Lávka ev. č. CB-003 u zimního stadionu - statický výpočet zatížitelnosti (Pontex s.r.o.)

pdf #1

pdf #2

pdf #3

13.02.2012

Lávka ev. č. CB-003 u zimního stadionu - oponentní posudek (Ing. Gabriela Šoukalová)

pdf

13.02.2012

Lávka ev. č. CB-003 u zimního stadionu - výpočet zatížitelnosti lávky (hbp s.r.o.)

pdf #1

pdf #2

pdf #3

13.02.2012

Majetek Správy domů, s.r.o.

pdf

06.02.2012

Složení rady města ve volebním období 1990 až 1994

pdf

23.01.2012

Doplnění k vyjádření ředitele Správy domů ohledně využití letního kina a budovy bývalého K-centra v parku Háječek

pdf

23.01.2012

Informace ke smlouvě mezi Správou domů a společností KinderGarten One s.r.o.

pdf

23.01.2012

Vyjádření k poskytnuté informaci týkající se kina Kotva a parku Háječek

pdf

23.01.2012

Smlouva a Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Krajinské 35, České Budějovice (Dům U beránka)

pdf

pdf

23.01.2012

Měření rychlosti Městskou policií České Budějovice

pdf

18.01.2012

Jednání zastupitelstva města 15.12., odměny zastupitelů a platy vedoucích úředníků.

pdf

17.01.2012