Poskytnuté informace v roce 2013

Předmět žádosti a znění otázek v přiložených dokumentech je pro přehlednost zevšeobecněno a nemusí být vždy věrným přepisem dotazu žadatele. Děkujeme za pochopení.

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2013 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

 

Předmět žádosti

Odpověď

Ze dne

Doporučená pošta magistrátu města pdf 30.12.2013
Vyúčtování vodného a stočného v letech 2006 až 2013 pdf 18.12.2013
Pronájem výlepových ploch pdf
příloha 1
příloha 2
18.12.2013
Dopravní zatížení křižovatky Jírovcova-Pekárenská pdf 12.12.2013
Žádost o sdělení adresy zaměstnankyně magistrátu pdf 05.12.2013
Poradní orgán zastupitelstva pro oblast životního prostředí pdf 04.12.2013
Náhrada výdělku zastupitelům města pdf 27.11.2013
Kácení a náhradní výsadba ve městě v posledních 5 letech, zejména jehličnanů pdf 22.11.2013
Znalecké posudky pdf 25.10.2013

Dopravní značení v Chelčického ulici a dlažba v ulici Karla IV.

pdf 25.10.2013
Místní poplatky ze psů v letech 2002 a 2012 (srovnání) pdf 22.10.2013
Myslivecké stráže pdf 08.10.2013
Aktuální složení zastupitelstva města pdf 02.10.2013
Odbor kanceláře primátora ve vztahu k poskytování informací pdf 02.10.2013
Informace o vydávání Novin českobudějovické radnice pdf 03.09.2013
Rozklad města proti pokutě uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pdf 29.08.2013
Využívá město soukromých bezpečnostních služeb? pdf 27.08.2013
Změna stavby truhlárny v Lišově pdf 24.08.2013
Složení zastupitelstva města ve volebních obdobích 2006-2010 a 2010-2014 pdf 23.08.2013
Odůvodnění nahlížení do registru osob pdf 21.08.2013
Kontroly hlučnosti hudebních produkcí na Letní scéně DK Slavie pdf 07.08.2013
Propagační video města pro oblast cestovního ruchu pdf 25.07.2013
Měření rychlosti ve městě pdf 18.07.2013
Probíhá nějaké správní řízení týkající se záměru teplárny v ulici Lipová pdf 18.07.2013
Pokuta uložená městu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pdf 16.07.2013
Jaké firmy zajišťují pro město čištění komunikací, likvidaci odpadu a údržbu zeleně? pdf 08.07.2013
Kryty civilní ochrany pdf 08.07.2013
Pozemky v Rudolfovské, na nichž někdo pěstuje květiny pdf 21.06.2013
Jaká proběhla úřední řízení týkající se rezidence u Kapličky? pdf 19.06.2013
Chybná evidence trvalého bydliště pdf 19.06.2013
Změny územního plánu v tzv. režimu rozhraní pdf 18.06.2013
Počet žádostí podle zákona 106/2006 Sb., u nichž byla požadována úhrada nákladů pdf 17.06.2013
Úprava dopravy v ulicích Nerudova, Puklicova a Klaricova pdf 13.06.2013
Elektronický právní systém používaný magistrátem města pdf 11.06.2013
Úřední hodiny Magistrátu města České Budějovice pdf 11.06.2013
Stavební povolení ke stavbě v obci Římov pdf 07.06.2013
Vynětí z lesního půdního fondu pdf
prilohy
03.06.2013
Poskytnutí smluv uzavřených městem od 1. 1. do 30. 4. 2013 pdf 30.05.2013
Oprava lávky přes Mlýnskou stoku v Kněžské ulici pdf 27.05.2013
Změna majitele restaurace Oáza pdf 27.05.2013
Nájemní smlouvy v domě Hroznová 156/21 pdf 21.05.2013
Ověření doby registrace vozidla pdf 14.05.2013

Počet zaměstnanců a mzdové náklady v OICT

pdf

09.04.2013

Konání shromáždění dle zákona o právu shromažďovacím

pdf

09.04.2013

Provedení kontroly u Andy-auta s.r.o.

pdf

04.04.2013

Smlouva se společností .A.S.A. – komunální odpad

pdf

02.04.2013

Přerozdělení prostředků z loterií

pdf

25.03.2013

Počet pracovníků magistrátu města 2010 - 2013

pdf

22.03.2013

Letní kino v Háječku

pdf

20.03.2013

Majetkové dispozice

pdf

20.03.2013

Činnost společnosti SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

pdf

11.03.2013

Přístupová cesta na pozemku parc. č. 1712/1 v k.ú. České Budějovice 3

pdf

04.03.2013

Evidence odpadů 2010 - 2012

pdf

26.02.2013

Územní řízení – AUTOLINHART BOREK

pdf

21.02.2013

Náklady související s poskytnutím informací podle zákona č. 106/1999

pdf

21.02.2013

Usnesení definovaná v ustanovení 5-1 i zákona 176/06 Sb.

pdf

21.02.2013

Mapování investičních plánů měst a obcí

pdf

18.02.2013

Množství odpadů v roce 2012

pdf

14.02.2013

Provoz zdroje znečišťování ovzduší

pdf

14.02.2013

Bytové domy ve vlastnictví města České Budějovice

pdf

13.02.2013

Výběrové řízení na nejvhodnější zajištění instalace, správy a provozování výlepových plakátovacích ploch a informačních válců včetně potírání nelegálního výlepu na území statutárního města České Budějovice

pdf

28.01.2013

Hodnocení efektivnosti stavebních investic

pdf

24.01.2013

Nájemní smlouva týkající se nebytových prostor Cafe Alice (Zátkovo nábř. 450/11)

pdf

17.01.2013

Protipovodňová ochrana – Jiráskovo nábřeží

pdf

17.01.2013

Přechody pro chodce na Rudolfovské ulici

pdf

14.01.2013

Rozhodnutí o údajném přestupku podle zákona o střetu zájmů – Martin Kuba

pdf

14.01.2013

Rozhodnutí o údajném přestupku podle zákona o střetu zájmů – Jiří Pospíšil

pdf

14.01.2013

Rozhodnutí o údajném přestupku podle zákona o střetu zájmů – Vlasta Bohdalová

pdf

14.01.2013