Poskytnuté informace v roce 2015

Předmět žádosti a znění otázek v přiložených dokumentech je pro přehlednost zevšeobecněno a nemusí být vždy věrným přepisem dotazu žadatele. Děkujeme za pochopení.

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2015 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

 

Předmět žádosti

Odpověď

Ze dne

Data jízdních řádů ve strojově čitelném formátu pdf 21.12.2015
Možnost nahlédnout do „Konečného vyúčtování uznatelných nákladů projektu a závěrečné zprávy o realizaci projektu“ – akce Město lidem, lidé městu konané ve dnech od 27. srpna do 30. srpna 2015 pdf 14.12.2015
Omezení provozu na dotčených komunikacích na závěr oslav města

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

 

03.12.2015
Projektová dokumentace v lokalitě ulice Štítného pdf 03.12.2015
Žluté vodorovné dopravní značení pdf 26.11.2015
Poskytnutí informací týkajících se parcel v k.ú. České Budějovice 6 pdf 23.11.2015
Parcely České Budějovice

pdf

23.11.2015
Poskytnutí kopie projektové dokumentace k žádosti o poskytnutí dotace k projektu – Revitalizace brownfields pdf 18.11.2015
Pozemky ve vlastnictví statutárního města České Budějovice pdf 16.11.2015
Výlepové plochy pdf 11.11.2015
Marketingová komunikace města

pdf

upřesnění

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

příloha 5

příloha 6

příloha 7

příloha 8

 

02.11.2015
Zákaz žebrání pdf 30.10.2015
Odměny tajemníka a vedoucích odborů

pdf

příloha

 

29.10.2015
Počty žádostí o informace

pdf

příloha 1

příloha 2

 

21.10.2015
Počty zaměstnanců pdf 21.10.2015
Žádosti podané na OOŽP

pdf

příloha

16.10.2015
Autoškoly spadající pod Magistrát města České Budějovice

pdf

tabulka

 

15.10.2015
Poskytnutí bližších informací o jednotlivých smluvních vztazích

pdf

žadateli byly smlouvy zaslány poštou v listinné podobě

08.10.2015
Rekonstrukce kanalizační sítě - Havlíčkova kolonie pdf 08.10.2015
Hospodaření s investičními prostředky 2009-2014

pdf

dotazník

05.10.2015
Záznamy k výjezdům za rok 2015 na pana Karla Flíčka - dle ust. 5 odst. 3 věty poslední InfZ (o (…) mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.)

pdf

příloha 1

příloha 2

 

29.09.2015
Vlastnictví a správy vodovodu a kanalizace ve statutárním městě České Budějovice

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

 

07.09.2015
Stavební ohlášení, stavební povolení

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

 

03.09.2015
Výdaje v oblasti komunálních služeb pdf 25.08.2015
Souhlas s odstraněním stavby

pdf

příloha

 

19.08.2015
Poskytnutí ověřené kopie

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

17.08.2015
Rekonstrukce ulice Čajkovského v Českých Budějovicích pdf 10.08.2015
Zadání zakázky na ekonomickou nebo právní analýzu pdf 05.08.2015
Počet strážníků pdf 28.07.2015
Separovaný odpad pdf 28.07.2015
Umístění dopravní značky B11 „Zákaz vjezdu motorových vozidel“ v ulici U Černé věže

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

28.07.2015
Pronájem pozemku parc. č. 1839/2 pdf 27.07.2015
MHD v Českých Budějovicích pdf 24.07.2015
Odstranění stavby rodinného domu, garáže a kolny v ulici Hlinecká pdf 20.07.2015
Počet zaznamenaných subjektů provozujících na základě živnostenského oprávnění: „ubytovací služby“ a/nebo „hostinskou činnost“ služby tzv. „ubytování v soukromí“ pdf 17.07.2015
Rekonstrukce ulice Ot. Březiny pdf 14.07.2015
Žádost o vyšetření pochybení, sjednání nápravy a návrh kompenzace za protizákonné rozhodnutí - kolaudační souhlas

pdf

příloha 1

příloha 2

 

13.07.2015
Žádost o nadační podporu

pdf

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4

ftp://ftp.c-budejovice.cz/Zakon106/

10.07.2015
Informace o žádosti o stavební záměr na pozemcích v katastrálním území České Budějovice 5 pdf 04.06.2015
Částky za registraci vozidel v letech 2004-2014 pdf 03.06.2015
Územní komise

pdf

příloha

 

03.06.2015
Úklid komunikace Karla Chocholy pdf 03.06.2015
Smlouva se statutárním městem České Budějovice

pdf

příloha

 

03.06.2015
Odměny nejvýše postavených úředníků pdf 02.06.2015
Územní rozhodnutí pdf 26.05.2015
Kopie spisu ODSH

pdf

příloha

 

25.05.2015
Etický kodex

pdf

příloha

 

25.05.2015
Koncepce řízení Jihočeského divadla

pdf

příloha

 

25.05.2015
Veřejná vyhláška ODSH pdf 25.05.2015
Uzavírka Dobrovodské pdf 07.05.2015
Kopie dokumentů - Dobrá Voda u Českých Budějovic

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

06.05.2015
Rozhodnutí k dopravnímu připojení pozemků v katastrálním území Hluboká nad Vltavou k přilehlé komunikaci – ulici Dobřejovické

pdf

příloha 1

příloha 2

04.05.2015
Dopravní připojení pozemků v obci a katastrálním území Hluboká nad Vltavou na přilehlou komunikaci – ulici Dobřejovickou pdf 04.05.2015
Finanční fond pro poskytování finanční pomoci občanům mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi pdf 27.04.2015
Náklady na nákup papíru, tonerů, tiskáren apod.

pdf

příloha 1

příloha 2

 

27.04.2015
Smlouva o dílo s firmou EDIKT pdf 24.04.2015
Nákup elektrické energie a spotřeba veřejného osvětlení pdf 23.04.2015
Kopie spisového materiálu

pdf

příloha 1

příloha 2

 

22.04.2015
Trestní oznámení ve věci nezákonného nakládání s odpady na území společnosti Kovošrot a.s. Praha v Novém Vrátě pdf 17.04.2015
Pravomocná rozhodnutí o vyvlastnění pdf 17.04.2015
Seznam veškerých plnění týkajících se společnosti Perfect System, s.r.o. pdf 17.04.2015
Smlouvy se společnostmi TSE spol. s.r.o. a euroAWK s.r.o.

pdf

příloha 1

příloha 2  

15.04.2015
Kopie kolaudačního rozhodnutí na stavbu areálu Autocampingu Stromovka

pdf

příloha

 

14.04.2015
Plnění vyplacené v roce 2014 primátorovi, náměstkům primátora, tajemníkovi a vedoucím jednotlivých odborů statutárního města České Budějovice pdf 25.03.2015
Informace týkající se informačních kampaní realizovaných naší samosprávou pdf 24.03.2015
Spisová dokumentace týkající se žádosti společnosti E.ON Distribuce

pdf

příloha1

příloha 2

příloha 3

23.03.2015
Zajištění správy, provozu, obnovy, údržby a oprav veřejného osvětlení pdf 23.03.2015
Rozhodnutí, jimiž byla zrušena povolení k provozování výherních hracích přístrojů pdf 20.03.2015
Výpočet stability svahů pdf 17.03.2015
Obnovení kanalizace na pozemku p.č. 1374

pdf

příloha

 

12.03.2015
Místní šetření pracovnic sociálního odboru pdf 12.03.2015
Reklamní tabule

pdf

příloha 1

příloha 2

 

09.03.2015
Dohoda o provedení práce se zaměstnanci správního odboru na zabezpečení voleb do zastupitelstev v r. 2010 pdf 27.02.2015
Informace o zaměstnancích matričního úřadu pdf 27.02.2015
Kritéria pro vyúčtování dohod o provedení práce + evidence odpracovaných hodin při volbách prezidenta 2013, volbách do EP a ZM 2014

pdf

příloha

 

25.02.2015
Zveřejňování odpovědi na žádosti o podání informace pdf 06.02.2015
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pdf 05.02.2015
Stavební úpravy bytového domu v ul. Dobrovodská

pdf

přílohy

 

05.02.2015
Počet pracovníků magistrátu statutárního města České Budějovice pdf 05.02.2015
Informace o odměnách poskytovaných zaměstnancům magistrátu za volby v letech 2013 a 2014 pdf 03.02.2015
Vydané řidičské průkazy na oddělení Evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů pdf 03.02.2015
Lovecký lístek pdf 30.01.2015
Pověření zastupování vedoucího odboru pdf 28.01.2015
Kritéria pro vyúčtování dohod o provedení práce uzavřených se zaměstnanci úřadu při zabezpečení voleb

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

příloha 5

příloha 6

příloha 7

příloha 8

příloha 9 

28.01.2015
Kritéria pro vyplácení odměn za volby pdf 28.01.2015
Termíny zveřejňování informací pdf 26.01.2015
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění pdf 26.01.2015
Způsob vyplácení odměn za volby pdf 23.01.2015
Využití pracovních sil na úseku oddělení Evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů pdf 23.01.2015
Dotaz na petici pdf 22.01.2015
Zadání zakázky pdf 21.01.2015
Informace o parcele pdf 20.01.2015
Evidence odpadů pdf 20.01.2015
Investiční plány města pdf,
příloha 1,
příloha 2,
příloha 3,
příloha 4,
příloha 5
12.01.2015
Ověření účelnosti vynaložených nákladů pdf 12.01.2015
Vyjádření na základě rozhodnutí kraje (bod 3. stížnosti) pdf 12.01.2015
Využití pracovních sil na úseku oddělení Evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů pdf 08.01.2015
Dopravní přestupky v letech 2012 až 2014 pdf 05.01.2015