Poskytnuté informace v roce 2016

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2016 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

 

Předmět žádosti Odpověď Ze dne
Kopie spisového materiálu - oznámení přestupku

pdf

příloha 1

příloha 2

05.01.2016
Rekonstrukce ul. Ot. Březiny pdf 11.01.2016
Investiční akce města České Budějovice

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

 

11.01.2016
Projekt Město a voda

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

 

19.01.2016
VH-TRES, s.r.o.

pdf 1. část

pdf 2. část

příloha 1

příloha 2

19.01.2016
Smlouvy uzavřené mezi povinným subjektem a společností VH-TRES, spol. s r.o. od roku 1997 pdf 29.01.2016
Umístění plakátovacích ploch ve vlastnictví společnosti VERBA PLUS s.r.o. pdf 01.02.2016
Informace o přestupkových řízeních v letech 2013, 2014, 2015

pdf

příloha

 

01.02.2016
Prodejní cena pozemku pdf 01.02.2016
Přeložka sil. I/20 v úseku OK u Globusu - Pražská třída - silnice I/34 (optimalizace trasy Severní spojky)" pdf 05.02.2016
Internetový obchod "Optika do domu" pdf 08.02.2016
Technickoekonomické studie pdf 08.02.2016
Zásahy Městské policie České Budějovice v domě na adrese České Budějovice, M. Horákové 1396/14 pdf 01.03.2016
Podomní prodej pdf 01.03.2016
Koncepce protipovodňové ochrany obce s rozšířenou působností České Budějovice zpracovanou společností VH-TRES spol. s r.o.  pdf 03.03.2016
Seznam všech došlých faktur od roku 2010 do roku 2015

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

příloha 5

příloha 6

příloha 7

příloha 8

příloha 9

příloha 10

04.03.2016

Žádost o informace- profesní životopisy p. Kuzbové, p. Felendové, p. Ludvíkové

pdf 08.03.2016
Nakládání s tříděným komunálním odpadem v Českých Budějovicích pdf 09.03.2016
Vodorovné dopravního značení před domem v ulici Riegrova čp. 8, České Budějovice pdf 14.03.2016
Žádost o stavební záměr v k.ú. České Budějovice 5 pdf 14.03.2016
Náklady a rozsah hardware a software za roky 2013, 2014 a 2015

pdf

příloha

 

14.03.2016
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

pdf

příloha

 

16.03.2016
Vyhlášení VKP - Nové Vráto

pdf

příloha

 

17.03.2016
V jaké podobě a jak dlouho uchovává zdejší správní orgán datové zprávy pdf 21.03.2016
Zákon o střetu zájmů pdf 23.03.2016
Nízkoenergetické stavby pdf 23.03.2016
Státem dotované byty

pdf

příloha 1

příloha 2

 

29.03.2016
Uznání profesní způsobilosti řidičů pdf 31.03.2016
Obsah spisu

pdf

příloha

 

01.04.2016
Podnět oznámený statutárnímu městu České Budějovice prostřednictvím serveru „Zmapujto.cz“ pdf 02.04.2016
Programové dokumenty statutárního města České Budějovice pdf 06.04.2016
Kopie policejního spisu

pdf

příloha

 

08.04.2016
Ověření stavby vodního díla

pdf

příloha

 

11.04.2016
Software pro vedení spisové služby pdf 13.04.2016
Obsah spisu

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

 

13.04.2016
Plat pana Loudy, celkový příjem obce v důsledku vydaných rozhodnutí o správních deliktech na úseku odboru dopravy a silničního hospodářství pdf 13.04.2016
Plat paní Němcové, celkový příjem obce v důsledku vydaných rozhodnutí o správních deliktech na úseku odboru dopravy a silničního hospodářství pdf 13.04.2016
Plat paní Sklářové, celkový příjem obce v důsledku vydaných rozhodnutí o správních deliktech na úseku odboru dopravy a silničního hospodářství pdf 13.04.2016
Správní delikt

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

příloha 5

 

15.04.2016
Dopravní zklidnění Rožnov, České Budějovice – zóna 30

pdf

příloha 1

příloha 2

 

18.04.2016
Plakátovací plochy na území statutárního města České Budějovice pdf 18.04.2016
Programové dokumenty statutárního města České Budějovice pdf 18.04.2016
Policejní spis

pdf

příloha

 

19.04.2016
Řízení o přestupku

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

příloha 5

příloha 6

 

20.4.2016
Protokol o ústním jednání - správní spis

pdf

příloha 1

příloha 2

 

25.04.2016
Obsah spisu

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

 

25.04.2016
Protokol o jednání

pdf

příloha 1

příloha 2

 

25.04.2016
Obsah spisu sp. zn. Spr. Př. 3777/15 Se

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

 

28.04.2016
Informace o správním deliktu

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

příloha 5

 

04.05.2016
Lávka přes řeku Malši v katastru Doudleby pdf 04.05.2016
Lávka přes řeku Malši v katastru obce Doudleby pdf 04.05.2016
Informace o správním deliktu - podruhé

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

příloha 5

příloha 6

příloha 7

příloha 8

příloha 9

příloha 10

 

05.05.2016
Výběrové řízení na pozici ředitele Jihočeského divadla, p.o. pdf 27.05.2016
Řízení o správním deliktu

pdf

příloha 1

příloha 2

27.05.2016
Obsah spisu

pdf

příloha 1

příloha 2 

28.05.2016
Kanalizace pdf 31.05.2016
Informace ze správního spisu

pdf

příloha 1

příloha 2 

03.06.2016
Smlouvy s euroAWK pdf 07.06.2016
Pokuta od ÚOHS pdf 09.06.2016
Externí náklady vzniklé v souvislosti s veřejnou zakázkou pdf 14.06.2016
Strážníci městské policie pdf 14.06.2016
Územní plán statutárního města České Budějovice pdf 15.06.2016
Kopie protokolu o ústním jednání

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

příloha 5

příloha 6

příloha 7

příloha 8

příloha 9

příloha 10 

17.06.2016
Projednání přestupku

pdf

příloha 1

příloha 2 

21.06.2016
Dopisy z Povodí Vltavy a vyjádření náměstka

pdf

příloha 1

příloha 2 

22.06.2016
Protokol z ústního jednání

pdf

příloha 

24.06.2016
Prodej domu č.p. 1448 a pozemku parc. č. 3704 obojí v k. ú. České Budějovice 3.

pdf

příloha 

24.6.2016
Kontrola předzahrádek

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

29.06.2016
Kopie protokolu a obsah spisu

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3 

01.07.2016
Kopie protokolu, obsah spisu, úřední záznam

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

příloha 5

příloha 6

příloha 7 

01.07.2016
Botička na vozidle pdf 04.07.2016
Dokumenty správního odboru

pdf

příloha 

04.07.2016
Žádost o poskytnutí informací ze správního spisu zn. Spr. přest. 8723/2015/Skl

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3 

04.07.2016
Informace ze správního spisu zn. Spr. přest. 4494/16 Sm

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4 

04.07.2016
Informace ze správního spisu zn. Spr. přest. 1135/2016 Kol

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

04.07.2016
Shromaždiště odpadů Čtyři Dvory

pdf

příloha 1

příloha 2 

11.07.2016
Poskytnutí informací ze správního spisu zn. Spr. přest. 2353/2016 Kol

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

 12.07.2016
Předzahrádka na Piaristickém náměstí

pdf

příloha 

13.07.2016
 

Poskytnutí informací ze správního spisu vedeného pod sp. zn. Spr. Př. 1043/2016 Sk

pdf

příloha 1

18.07.2016
Poskytnutí informací ze správního spisu vedeného pod sp. zn. Spr. př. 754/2016/kol

pdf

příloha 1

18.07.2016
Poskytnutí informací ze správního spisu vedeného pod sp. zn.6648/15 Ha

pdf

příloha 1

18.07.2016
Poskytnutí informací ze správního spisu vedeného pod sp. zn. Spr. př. 8953/2015 Kon

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

19.07.2016
Stanovení přechodné úpravy provozu

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3 

19.07.2016
Informace o správním deliktu vedeném pod sp. zn. Spr. př.: 6741/2015 Kon

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

26.07.2016
Zastupování JUDr. Jaromírem Toufarem pdf 27.07.2016
Poskytnutí informací týkajících se provozu městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích

pdf

příloha

 

29.07.2016
Informace ze spisu sp. zn. 1585/2015 SK

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

01.08.2016
Informace ze spisu sp. zn. Spr. př.: 605/16 Bo

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3 

1.8.2016
Informace ze spisu sp. zn. 1138/16 Lo

pdf

příloha 1

příloha 2 

1.8.2016
Příjmy z místních poplatků příloha 02.08.2016
Dopis pro Ministerstvo zemědělství pdf 05.08.2016
Informace ze spisu sp. zn. 8953/2015

pdf

příloha 

08.08.2016
Odpověď Ministerstva zemědělství

pdf

příloha 1

příloha 2 

08.08.2016
Poskytnuté fin. prostředky na pomoc obětem tr. činů

pdf

příloha 

12.08.2016
Informace ze spisu sp. zn. 5587/16 Ha

pdf

příloha 1

příloha 2 

15.08.2016
Kopie vyjádření Dopravního inspektorátu a stavebních plánů   18.08.2016
Poskytnutí informací ze spi sp. zn. MAU/21083/2016

pdf

příloha 

18.08.2016
Počet správních žalov v r. 2012-2016

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

příloha 5

příloha 6

příloha 7

Příloha 8

příloha 9 

23.08.2016
Rekonstrukce ulic a chodníků - Zavadilka pdf 22.08.2016
Rekonstrukce ulic - Ot. Březiny pdf 09.09.2016
Informace ze spisu sp. zn. 555/2016 Kon

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4 

12.09.2016
Poskytnutí informací  o umístění expozice, městské policii, změně loga DPMCB pdf 12.09.2016
Stanovení přechodné úpravy provozu ODSH/4286-2/2016

pdf

příloha 1

 

14.09.2016
Informace o investičním záměru k pozemku č. 3130/65 k. ú. ČB pdf 22.09.2016
Nerespektování dopravních předpisů MP ČB pdf 26.09.2016
Úpravy v Krajinské ulici a Lannově třídě pdf 29.09.2016
Informace ze spisu sp. zn. SPr. př. 2824/2016 Kon

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

příloha 5

03.10.2016
Lávka k Samsonově kašně pdf 04.10.2016
Umístění solární elektrárny na území obce do r. 2010 pdf 05.10.2016
Dotazy k projektu SPA VITA

pdf

příloha

07.10.2016
Důvody kácení na parcele č. 1615/1 k.ú. ČB 4 pdf 10.10.2016
Obsah spisu sp. zn. 4493/16 Lo

pdf

příloha

07.11.2016
Kolaudační souhlas na komunikaci pdf 14.11.2016
Výstavba "Vnímání" pdf 11.10.2016
Seznam bankovních účtů pdf 12.10.2016
Informace ze spisu szp. zn. 7337/16Sm

pdf

příloha 

23.10.2016
Informace ze spisu sp. zn. 7009/16 - Sm

pdf

příloha 1

23.10.2016
Územní rozhodnutí

pdf

příloha 1

příloha 2

24.10.2016
Informace ze spisu sp. zn. 7133,7489/16 Ha

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4 

07.11.2016
Kolaudační souhlas na komunikaci pdf 11.11.2016
Informace ze spisu sp. zn. MAU/21083/2016

pdf

příloha

14.11.2016
Čísla jednací přestupkových řízení, oznamovatel přestupku pdf 21.11.2016
Návrh pořízení změny ÚPnM pdf 25.11.2016
Dotační podpora sportu pdf 27.11.2016
Obsah spisu sp. zn. Spr. př. 9971/2015 Re, 1661/2016 Re

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

příloha 5

příloha 6

28.11.2016
Řízení o správním deliktu

pdf

příloha 

05.12.2016
Poskytnutí informací ze správního spisu

pdf

příloha 1

05.12.2016
Poskytnutí informací ze správního spisu podruhé

pdf

příloha 1

 

příloha 2

příloha 3

příloha 4

05.12.2016
Korespondence s Ministerstvem zemědělství

pdf

příloha 1

příloha 2 

07.12.2016
Přestupkové řízení pdf 07.12.2016
Informace o pokutě uložené za porušení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách pdf 09.12.2016
Smlouvy se společnostmi VERBA PLUS s.r.o, BS MEDIA s.r.o., a VERBA PLAKÁT

pdf

příloha 1

příloha2

příloha 3 

09.12.2016
Finanční podpora v oblasti sportu pdf 12.12.2016
Stavební záměr na pozemcích a stavbách parc. č. 1899 a 1898 v k. ú. ČB 5 pdf 12.12.2016
Přeložka Strakonická - M. Horákové

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

13.12.2016
Kolaudační rozhodnutí a technická specifikace

pdf

příloha 1

příloha 2

15.12.2016
Informace ze spisu sp. zn. 7010/16 Lo

pdf

příloha 1

příloha 2

19.12.2016
informace o pracovní pozici vedoucí odboru sociálních věcí pdf 19.12.2016
 

Správní delikt vedený pod sp. zn. Spr. př. 5779/2016 Kon

pdf

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

21.12.2016
Kolaudační rozhodnutí

Poskytnutí

Příloha 1

Příloha 2 

30.12.2016