Poskytnuté informace v roce 2017

2017

 

Předmět žádosti Odpověď Ze dne
Byty zvláštního určení dle §2300 zák. č. 89/2012 Sb.

pdf

příloha

 

10.01.2017
Poskytnutí stavebního povolení

pdf

příloha

 

18.01.2017
Správní delikt sp. zn. Spr. př. 7010/16 Lo

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

19.01.2017

Investiční plány statutárního města České Budějovice pro rok 2017

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

 

19.01.2017

Správní delikt vedený pod sp. zn. Spr. př. 7882/15 Sm

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

 

26.01.2017

Správní delikt vedený pod sp. zn. Spr. př. 5399/2016 Kol

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

 

26.01.2017
Žádosti o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu v letech 2014-2016 pdf 27.01.2017

Stanovení ceny pozemků

pdf 

příloha

 

27.01.2017
Územní a stavební rozhodnutí - provozovna s veřejnou hudební produkcí

pdf

příloha č. 1

 

příloha č. 2

06.02.2017
Znalecký posudek č. 1321914

pdf

příloha

 

07.02.2017

Výběrové řízení k záměru pronájmu pozemku

pdf 08.02.2017
Správní delikt sp. zn. Spr. přest. 5100/16 Sm  

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

 

09.02.2017

Správní delikt sp. zn. Spr. př. 2982/16 Lo

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

09.02.2017
 

Investiční plány statutárního města České Budějovice pro rok 2017

pdf 17.02.2017

Trestání v rámci správního řízení

pdf 20.02.2017

Revize prováděné na Základní škole - Pohůrecká 16

pdf 22.02.2017

Správní delikt vedený pod sp. zn. 1965/16 Ha

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

 

23.02.2017
 

Správní delikt vedený pod sp. zn. 4081/16 Ha

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

 

23.02.2017
 

Oprava ulice Nerudova v úseku od Pražské třídy po Jírovcovu ulici

pdf 24.02.2017

Znalecké posudky vypracované pro MM České Budějovice

pdf 27.02.2017
Místní poplatky a příjmy z nich plynoucí pdf 08.03.2017

Stavba kůlny na pozemku parc. č. 1518/6 v k. ú. České Budějovice 4

pdf 09.03.2017

Stavební povolení k rekonstrukci Husova Mariánské náměstí, včetně úpravy dopravního značení

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

 

10.03.2017
Výroční zpráva statutárního města České Budějovice pdf 14.03.2017

Pronajímání pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

14.03.2017

Řízení o správním deliktu vedeném pod sp. zn. SO/22153/2016, zn. 9875/16 Ha

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

17.03.2017

Změny územního plánu - Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice v katastrálním území České Budějovice 7

pdf

příloha č. 1

 

22.03.2017

Změny územního plánu - Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice v katastrálním území České Budějovice 7

pdf 22.03.2017

Informace týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod sp. zn. SO/22075/2016, zn. 9828/16 Sm.

pdf

příloha

 

24.03.2017

Stavební řízení pod sp. zn. SU/5936/2015 Fi

pdf 27.03.2017

Smlouvy uzavřené mezi statutárním městem České Budějovice a společností Anopress IT, a.s.

pdf

příloha

 

27.03.2017

Kopie rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu k pozemku parc. č. 915 parc. č. 915

pdf

příloha

 

28.03.2017

Dokumentace týkající se připojení na místní komunikaci ulice Suchomelská pozemek parc. č. 1694/1 sjezdu na pozemek k pozemní komunikaci Suchomelská - v lokalitě Suchomelská - zahrádky

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

 

31.03.2017

Informace týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod zn. 6303/2016 SK

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

04.04.2017

Informace týkající se řízení o správním deliktu vedeného pod sp. zn. Spr. př. 2689/2016 Ka

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

04.04.2017

Informace týkajících se způsobu zpoplatnění komunálního odpadu v letech 1997 až 2016

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

příloha č. 7

příloha č. 8

příloha č. 9

příloha č. 10

příloha č. 11

příloha č. 12

příloha č. 13

příloha č. 14

příloha č. 15

05.04.2017

Informace o oprávněnosti přístupu k údajům v registru obyvatel

pdf 05.04.2017

Informace o výkonu funkce kolizního pracovníka pro nezletilé děti

pdf 06.04.2017

Žádost o poskytnutí statistik přestupků projednaných MM ČB v letech 2012 – 2016

pdf

příloha č. 1

příloha č.2

07.04.2017

Informace o asistenci PČR při převozu nezletilých dětí do Dětského diagnostického ústavu Homole

pdf 10.04.2017

Stanoviska dotčených orgánu změny č. 6 územního plánu města Lišov

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

 

10.4.2017

Informace o smlouvě mezi statutárním městem a společností CB Property Development, a.s.

pdf 11.04.2017

Kolaudační souhlasu pro stavbu ZTV Rudolfov - Na Sekeře ODaSH/498/2017-Tal

pdf 18.04.2017

Veřejné osvětlení na pozemku kat. č. 631/227

pdf

příloha

 

18.04.2017

Informace týkající se řízení o správních deliktech vedených pod sp. zn. Spr. př. 5534/2016 Re; 6594/2016 Re; 7157/2016 Re; 8138/2016 Re; 8193/2016 Re; 8468/2016 Re

pdf

příloha č. 1

 příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

příloha č. 7

příloha č. 8

příloha č. 9

příloha č. 10

příloha č. 11

příloha č. 12

18.04.2017
Informace o správním deliktu pod sp. zn. 861/2016/Skl 

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

20.4.2017
Informace o správním deliktu pod sp. zn. 9959/2015-SK

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

 

24.04.2017
Projektová dokumentace a stavební povolení k projektu Převedení extravilánových vod
v katastru obce Lékařova Lhota

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

 

04.05.2017
Správní delikt vedený pod sp. Zn. 5050/2016 Jin

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

 

05.05.2017
Informace týkající se vztahu PhDr. Jaroslavy Skálové k Magistrátu města České Budějovice pdf 24.04.2017
Správní delikt pod sp. zn. Spr. př. 6741/2015 Kon pdf 25.04.2017
Informace o správním deliktu vedeném pod sp. zn. Spr. př. 6741/2015 Kon

pdf

příloha

 

25.4.2017
Žádost o informace ve věci „SU/7189/2016-Ulc“

pdf

příloha

28.04.2017
Informace týkající se přestupkové věci č. j. KRPC – 124353-66/TČ-2015-020110-MAŠ

pdf

příloha

10.05.2017
Informace o podezření z neoprávněnéo záboru obecního pozemku pdf 10.05.2017
Informace o čísle popisném objektu v Třebotovicích pdf 16.05.2017
Správní delikt vedený pod sp. zn. 7133, 7489/16 Ha

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

 

17.05.2017
Informace o zastávce MHD – „Haklovy Dvory, křižovatka“ nacházející se v blízkosti pozemku parc. č. 80/1 v k.ú. Haklovy Dvory pdf 22.05.2017
Informace o podomním prodeji pdf 22.05.2017
Informace o seznamu právnických osob splňujících podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb 

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

22.05.2017
Stavební činnosti na pozemku parc.č. 1330/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou

pdf

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

23.05.2017
Zastupování statutárního města České Budějovice JUDr. Jaromíre Toufarem pdf 23.5.2017
Informace o vybraných pokutách ve městě České Budějovice v měsících leden – duben 2017 pdf 24.05.2017
Vydání 1 změny územního rozhodnutí č.j. SU/2787/2013 Tm ze dne 12.7.2013

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

 

05.06.2017
Znalecký posudek soudního znalce Vladimíra Pokorného ze dne 23.3. 2016 poř. č. -04/2016 znaleckého deníku 

pdf

příloha

 

05.06.2017
Informace o řízení pod zn. SU/127/2016 BL

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

 

07.06.201
Stavba (stavební práce) na pozemku parc. č. 2162/107 pdf 13.06.2017
Kontrola spalovacího stacionárního zdroje pdf 15.06.2017
Správní rozhodnutí ke stavbě na pozemku pdf 15.06.2017
Úřední záznam motorizované hlídky MP

pdf

příloha

 

15.06.2017
Sdělení z hlediska územního plánování k pozemku parc. č. 1298/1

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

 

15.06.2017
Informace o uložených pokutách pdf 21.06.2017
Informace o projektových dokumentacích pdf 19.06.2017
Informace týkající se stavby č.p. 1817

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

příloha č. 7

 

16.06.2017
Informace týkající se řízení vedených pod spisovými značkami: Spr. př. 6741, 8953/2015, 555/2016,
1747/2016, 2234/2016, 3268/2016, 3552/2016, 3568/2016, 3610/2016, 2824/2016, 5779/2016 Kon

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

příloha č. 7

příloha č. 8

příloha č. 9

příloha č. 10

22.06.2017
Informace o všech pravomocných rozhodnutích vydaných Magistrátem města České
Budějovice v letech 2015 - 2017
pdf 28.06.2017
Informace týkající se řízení vedeného pod spisovou značkou: Spr. př. 2138/2017 Kon

pdf

příloha

 

29.06.2017
Informace týkající se územního rozhodnutí

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

 

29.6.2017
Přesunutí označníku zastávky MHD – „Haklovy Dvory, křižovatka“ (směrem k zastávce „Haklovy
Dvory“) nacházející se v blízkosti pozemku parc. č. 80/1 v k. ú. Haklovy Dvory
pdf 30.06.2017

Informace o nákladech na úklid kancelářských budov Magistrátu města České Budějovice v letech 2014 - 2016

pdf 14.07.2017
Smlouvy a jejich dodatky uzavřené povinným subjektem se společnostmi
TSE spol. s r.o. a TSE CB spol. s r.o.
pdf 14.07.2017
Vyjádření k výstavbě nebytového objeku v k. ú. České Budějovice 7, parc. č. 2985/4 ze dne 15. 8. 2013 sp. zn. 130815/080

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

 

14.07.2017
Vymáhání daňových nedoplatků pdf 14.07.2017
Piaristické náměstí – zavedení pivovodu pdf 14.07.2017
Informace o spolupráci s REMA AOS, a. s. pdf 19.07.2017
Změna dokončené stavby – stavební úpravy půdního prostoru pdf 26.07.2017
Informace o veřejné zakázce „Outsourcing serverové farmy“

pdf

příloha

 

31.07.2017
Informace o aplikaci ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pdf 11.08.2017
Pokuty uložené v souvislosti s chovem telat v Lišově pdf 16.08.2017
Správní řízení pod spisovou značkou Spr. př. 6042/2016 Re

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

 

21.08.2017
Ptáci způsobující škody

pdf

 

21.08.2017
Výjezdy MP

pdf

příloha

 

22.08.2017
Městská policie - informace za rok 2016 pdf 23.08.2017
Jednání ve věci spr. Př. 6303/2016 SK

pdf

příloha

01.09.2017

Informace týkající se opatření k eliminaci přestupků z vyhlášky č. 1/2014 a zákona č. 65/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, počtů a statistik hlídek městské policie

pdf 06.09.2017

Outsourcing serverové farmy

pdf

příloha

 

25.09.2017

Mobilní tarify zaměstnanců povinného subjektu

pdf 27.09.2017
Předběžné opatření upravující poměry dítěte pdf 9.10.2017

Pankrácká výzva 2015

pdf

příloha

 

09.10.2017

Dotační programy města ve sportovní oblasti v letech 2012 - 2016

pdf 

příloha č.1

příloha č.2

příloha č.3

příloha č.4

příloha č.5

příloha č.6

příloha č.7

příloha č.8

příloha č.9

příloha č.10

příloha č.11

příloha č.12

příloha č.13

příloha č.14

příloha č.15

příloha č.16

příloha č.17

příloha č.18

příloha č.19

příloha č.20

příloha č.21

příloha č.22

příloha č.23

příloha č.24

příloha č.25

 

11.10.2017

Informace o bytech ve vlastnictví statutárního města České Budějovice

pdf 16.10.2017

Pankrácká výzva 2015

pdf

příloha

 

19.10.2017

Správní řízení pod sp. značkou So/11822, Zn. 5844/17 Ha

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

 

23.10.2017

Změny dokončené stavby – stavební úpravy rodinného domu

pdf 23.10.2017
jednání strážníka MP

pdf

příloha

 

24.10.2017
Protipovodňová opatření na Malši pdf 02.11.2017
Protipovodňová opatření na Mlýnské stoce, elektrobusy ve městě pdf 02.11.2017
Problematika městských bytů pdf 10.11.2017
Informace o ISEO pdf 10.11.2017
Přehled evidovaných psů pdf 13.11.2017
Parkovací zóny v Pekárenské ul. v ČB pdf 14.11.2017
Komunikace se Stavebním úřadem spojená se zateplením bytového domu v Dobrovodské ulici

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

příloha č. 7

příloha č. 8

příloha č. 9

příloha č. 10

příloha č. 11

 

14.11.2017
Zavedení parkovacích zón, rekonstrukce Krajinské ul. a Mariánského nám., umístění zpomalovacích polštářů pdf 16.11.2017
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů pdf 16.11.2017
Informace týkající se autoškol pdf 20.11.2017

Umístění značky B 25 v křižovatce ulic Strakonická x Fr. Ondříčka

Doplnění poskytnuté informace v příloze č. 4

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4 

 

20.11.2017
Počet žadatelů přihlášených autoškolou Ing. Miroslav Vaith a Alfa Autoškola České Budějovice s.r.o. pdf 28.11.2017
Počet přidělených a absolvovaných termínů závěrečných zkoušek pdf 28.11.2017
Parkování v modré zóně pdf 29.11.2017
Spis ze stavebního úřadu o pozemku pdf 12.12.2017

Ceny nájemného nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města České Budějovice

pdf

příloha

13.12.2017
Cyklopruh v Krajinské ulici, vyhrazené parkování, parkovací oprávnění pdf 18.12.2017
Dopravní značení v ulici Nová v Českých Budějovicích pdf 20.12.2017
Parkování na Pražském předměstí pdf 27.12.2017
Počet příkazů na místě udělených povinným subjektem za rok 2017 v souvislosti s porušením § 14 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění pdf 27.12.2017