Poskytované peněžní prostředky z Fondu podpory kvality bydlení

Z důvodu dlouhodobého klesajícího zájmu (resp. nezájmu) o úvěry na zlepšení úrovně bydlení poskytované městem z Fondu podpory kvality bydlení, byl tento fond, v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice č. 154/2017 ze dne 19. 6. 2017, od 1. 7. 2017 zrušen.