Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru – pozor na změny po 1.12.2016

 

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru – pozor na změny po 1.12.2016

Dnem 1. prosince 2016 vstoupí v platnost zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelských úvěrech a zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru.

Od 1. prosince 2016 se živnost vázaná s předmětem podnikání „Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru“ převádí mimo režim živnostenského podnikání. Nebude tedy možné, tuto činnost ohlásit na živnostenském úřadu jako živnost. Udělovat oprávnění a dohled bude vykonávat Česká národní banka.

Pro podnikatele, kteří jsou ke dni 1. prosince 2016 držiteli výše uvedeného živnostenského oprávnění budou platit přechodná ustanovení k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelských úvěrech.  Podnikatelé, kteří budou chtít v této oblasti nadále podnikat, musí do 3 měsíců od účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru podat u České národní banky žádost o udělení oprávnění. Do doby rozhodnutí České národní banky o žádosti o udělení oprávnění poskytovatele nebo zprostředkovatele může podnikatel činnost vykonávat dle původního živnostenského oprávnění, nejdéle však 18 měsíců ode dne účinnosti výše uvedeného zákona.

Vzhledem k novému vymezení pojmu spotřebitelského úvěru se bude tato povinnost vztahovat také na některé podnikatele, kteří poskytovali úvěry v rámci živnosti volné.

Dosavadní živnostenská oprávnění k Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniknou marným uplynutím lhůty 3 měsíců pro podání žádosti o udělení oprávnění, rozhodnutím České národní banky o žádosti.