Postup prací na vyhodnocení požadavků k návrhu zadání ÚP ČB

Práce na vypořádání připomínek a požadavků podaných k návrhu zadání ÚP ČB postupují vpřed. V současné chvíli jsou vyhodnoceny téměř dvě třetiny podnětů. Dokončení prací na vyhodnocení došlých podání se předpokládá v průběhu srpna 2020. Následně se na základě provedeného vyhodnocení upraví návrh zadání ÚP ČB, který pak bude předložen po projednání v komisích ke schválení zastupitelstvu města.