Potravinářský olej v našich domácnostech

Nevylévejte ve Vaší domácnosti olej (po smažení řízků a podobně) do odpadkových košů či do kanalizačních odpadů a odevzdejte ho k ekologické likvidaci a dalšímu využití.

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad.

S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Občané je shromažďují do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládají do určených separačních nádob. Tyto označené nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu.  

Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC,výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.

Tuky a oleje do kanalizace nepatří!! Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech. Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky.Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu ( zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu ( prací prostředky ) a splaškové vody vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém. Pokud jde o separaci potravinářských olejů, tak je to první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémů v domácnostech. V následujících obdobích bude docházet k další regulované separaci odpadů. Snahou bude řešit problematiku sběru biologicky rozložitelných odpadů, kam kde krom zahradních výpěstků a  trávy, patří např. i zbytky jídel a potravin. Máte rádi své domy? Pak je chraňte. Chraňte je aktivní prevencí, vždyť i nádherný dům ztrácí na kráse bez správné funkce odpadů.       

PROJEKT OLEJE   na sběr upotřebených potravinářských olejů a tuků z domácností uzavřený mězi Magistrátem města České Budějovice , firmou A.S.A. a firmou EKO - PF s.r.o. = čtěte  zde.

Potravinářský olej je možno odevzdat také ve sběrných dvorech města (Dolní ulice, Švábův hrádek, Plynárenská ulice) města a rovněž mobilní sběrné dvory, které město v průběhu roku postupně umisťuje do jednotlivých čtvrtí, jsou vybaveny nádobami na potravinový olej.