Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města

 

K bodu:  Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města


Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 194/2015 zastupitelstvo města

pověřuje

Ing. Jiřího Svobodu, primátora města, plněním úkolů na úseku samostatné působnosti města v oblastech: činnost městské policie, krizové řízení, činnost kanceláře primátora, kontrola a audit, strategické plánování, Teplárna České Budějovice, a. s., Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o., jakož i ve všech dalších oblastech vyplývajících ve vztahu k funkci primátora města z právních předpisů,


Mgr. Petra Podholu, náměstka primátora, plněním úkolů na úseku samostatné působnosti města v oblastech: správa veřejných statků, veřejné zakázky, životní prostředí, školství, územní plán, Pohřební ústav města České Budějovice, p. o. .A.S.A. České Budějovice, s. r. o., základní a mateřské školy,

Ing. Františka Konečného, PhD., náměstka primátora, plněním úkolů na úseku samostatné působnosti města v oblastech: doprava, územní rozvoj, architektura a urbanismus, Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., Dopravní podnik města České Budějovice, a. s., 

Ing. Petra Holického, náměstka primátora, plněním úkolů na úseku samostatné působnosti města v oblastech: investiční výstavba, majetek města, evropské fondy, informační technologie,

Ing. Jaromíra Talíře, náměstka primátora, plněním úkolů na úseku samostatné působnosti města v oblastech: kultura, památková péče, cestovní ruch, zahraniční a regionální spolupráce, SPRÁVA DOMŮ, s. r. o., Jihočeské divadlo, p. o., Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o.,

doc. Ing. Lucii Kozlovou, Ph.D., uvolněnou členku rady města, plněním úkolů na úseku samostatné působnosti města v oblastech: finance a ekonomika, sociální oblast, domy pro seniory, Jeslová a azylová zařízení, p. o.