Povodňová komise zasedala

Zasedání povodňové komise obce s rozšířenou působností svolal na dnešní odpoledne primátor Miroslav Tetter, který před chvílí  ukončené jednání shrnul :“V prvé řadě jsem řečeno vojenským žargonem uvedl do pohotovosti všechny  členy komise. Ti musejí být dostupní na mobilních telefonech prakticky nepřetržitě. Rozhodnul jsem, aby pracovník oddělení krizového řízení, který je  zároveň členem komise držel dnes v noci službu u faxu (č. 386 802 951 ) přímo v mé kanceláři,“konstatuje primátor. Podle jeho dalších slov informovali během zasedání komise o aktuálním stavu zástupci Hasičského záchranného sboru, kteří konstatovali, že vyjíždějí převážně do okolních obcí k čerpání zatopených sklepů a zatím podle nich nedošlo k popadání podmáčených stromů. „Stavy rybníků sledují pracovníci Českého rybářského svazu a podle nich nyní nehrozí bezprostřední nebezpečí protržení hrází. Zástupce Povodí Vltavy členy komise ubezpečil, že odtok z obou přehrad tj. na Lipně a v Římově je stabilní. Na Lipně je to v současné době 10 krychlových metrů za sekundu, v Římově odtéká 27 krychlových metrů za sekundu ,což je běžná norma. Římovská přehrada má podle odborníků dostatečnou kapacitu i na vodu, která by mohla přijít ještě dnes v noci, což je podle předpovědí meteorologů dokonce pravděpodobné,“popisuje aktuální stav primátor. Problémy jsou především na menších tocích, například na Stropnici a menších přítocích, které zaplavují okolí až pod římovskou přehradou. „Situace je průběžně monitorována  a budeme ji pochopitelně postupně vyhodnocovat,“dodává primátor a poukazuje na možnost, že v případě vytrvalého deště by mohlo být uzavřeno parkoviště autobusů na pravém břehu Vltavy, což by se dotklo především návtěvníků výstavy Země živitelka, která bude zahájena 25. srpna 2005. „O tom ale rozhodneme až  ve středu případně ve čtvrtek ráno podle aktuálního počasí.“