Pozastavení přijmu žádostí o byt kvůli nové legislativě

Rada města schválila dočasné pozastavení příjmu žádostí o městský byt z důvodu velkého počtu aktuálně evidovaných žádostí a nedostatku volných bytů, a to v termínu od 1. 5.  do 31. 12. 2018.

„Hlavním důvodem je fakt, že od 25. 5. 2018 vstoupí v účinnost Nařízení Evropské unie č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR), které zvyšuje zabezpečení údajů u fyzických osob při jejich zpracovávání. Nařízení podstatně zpřísňuje podmínky již existujícího zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,“ uvedl náměstek primátora Jaromír Talíř.

Aktuálně je třeba vyřešit celkem 350 žádostí o přidělení městského bytu. „Vzhledem k novému nařízení bude SPRÁVA DOMŮ s.r.o. uchazeče o byt kontaktovat ve smyslu nové legislativy a požadovat od nich udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, které jsou uvedeny v jednotlivých podaných písemnostech, což si vyžádá administrativní zátěž pracovníků. Proto bude na přechodnou dobu vystavena stopka novým žádostem a řešit se budou pouze aktivní evidovaní žadatelé o městský byt, kteří svoji žádost podali v termínu do 30. 4. 2018. Vedle toho se ale budou standardně realizovat výběrová řízení na vhodné volné byty v majetku města a případné mimořádné události,“ doplnil jednatel SPRÁVY DOMŮ Petr Šindelář.

        

 

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 2. 5. 2018.