Poznávací soutěž pro děti a mládež do 16 let

 

Odbor památkové péče českobudějovického magistrátu ve spolupráci s Národním památkovým ústavem pořádá už několik let soutěže, které prohlubují znalosti a zájem o historii. Soutěž má vždy několik kategorií, aktivně se tak do ní mohou zapojit jednotlivci, kolektivy, školní skupiny, rodiny s dětmi i samotní žáci. K vyplnění otázek a splnění úkolů je naprosto nezbytné navštívit zmiňované lokality osobně.

Letošní ročník bude vyhlášen 12. září 2015. Jihočeská metropole letos slaví 750 let od svého založení, což se odráží i na tématu „Pohled do dávné historie aneb České Budějovice pod ochranou patronů města“. Soutěžící v roli badatelů tak možná využijí znalostí i z předcházejících ročníků a z putování s didaktickými pracovními listy Gotika, Renesance a Baroko.

Soutěžní práce bude hodnotit komise a poté bude seznam vítězů zveřejněn na webových stránkách města www.c-budejovice.cz, Národního památkového ústavu www.npu-cb.eu a v Turistickém informačním centru.

Letáček - upoutávka