Poznávací a vědomostní soutěž pro děti a mládež do 16 let

TECHNICKÉ PAMÁTKY MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích vyhlašuje u příležitosti Dnů evropského dědictví (EHD 2021) 12. ročník vědomostní soutěže pro děti a mládež do 16 let v kategorii jednotlivci a kolektivy. Vědomostní soutěž je v letošním roce zaměřena na technické památky města Českých Budějovic. Vydejte se s námi po stopách památek průmyslových, dopravních, vodních i řadě dalších. Podmínky, jak se do soutěže zapojit, naleznete v odkazech níže.

Soutěž probíhá od 18. 9. 2021 do 31. 12. 2021

Pracovní listy jsou pro vás k dispozici v tištěné formě v Turistickém informačním centru českobudějovické radnice nebo elektronicky na webových stránkách odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice www.c-budejovice.cz a Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích www.npu.cz/uopcb.

Vaše odpovědi na soutěžní otázky doručte nejpozději do 31. prosince 2021 poštou či osobně na adresu: Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Kněžská 19, 370 92 České Budějovice.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna 31. ledna 2022 na webových stránkách města České Budějovice a Národního památkového ústavu. Hlavní cenou pro výherce jednotlivce je celoroční rodinná vstupenka na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu, vítězný kolektiv získá skupinovou vstupenku do jednoho vybraného památkového objektu ve správě Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Připraveny jsou i zajímavé věcné ceny.

Soutěžní podmínky.pdf

Pracovní listy.pdf

Přihláška do soutěže - jednotlivec

Přihláška do soutěže - kolektiv

Přihláška do soutěže - obecná

 

 

Soutěž pro Vás připravily:

Jana Kadlecová, odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice

Mgr. Kateřina Voleská, Bc. Eva Neprašová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 29. 9. 2021.