Informace o změně hesla v systému ISPOP

Předáváme info uživatelům, kteří si od podzimu 2019 nezměnili heslo v ISPOP

Předmět: ISPOP – platnost hesel

Vážená paní, vážený pane,

na podzim roku 2019 došlo z důvodů zvýšení kybernetické bezpečnosti k úpravám při přihlašování do systému ISPOP (www.ispop.cz). Mimo jiné byly v souladu s legislativou nastaveny požadavky na podobu hesla a došlo ke změně algoritmu uchování hesla.

U Vašeho uživatelského účtu ISPOP, u kterého je uveden tento kontaktní e-mail, nedošlo od výše uvedené doby ke změně hesla. Toto heslo bude platné pouze do konce roku 2021! Vzhledem k plánovanému spuštění nových systémů ISPOP a CRŽP (Centrální registr životního prostředí) je nutné provést změnu hesla, v opačném případě nebude možné do nových systémů přistupovat se stávajícím účtem.

Změnu hesla je nutné provést přímo na stránkách ISPOP po přihlášení do účtu ISPOP přímo přes portál – ke změně hesla budete vyzváni po vstupu do účtu ISPOP („MŮJ ÚČET“) nebo jej proveďte v levém menu v záložce „Uživatel“ -> „Správa uživatele“. Popis postupu změny nevyhovujícího hesla naleznete v obrázkovém manuálu zde.

Uživatelský účet ISPOP slouží také pro přihlášení do systémů SEPNO, HNVO, ISOH či některých softwarů 3. stran (např. pro odpady) – nebude-li nevyhovující heslo změněno do konce roku 2021, nebude možné se do těchto systémů od roku 2022 přihlásit.

Pokud již do systému ISPOP či do některého z výše uvedených systémů nepřistupujete, považujte prosím tento e-mail za bezpředmětný. Žádné další kroky není nutné podnikat.

V případě dotazů se na nás prosím obraťte prostřednictvím písemné podpory EnviHELP na adrese helpdesk.cenia.cz. Informace o spuštění nových systémů ISPOP a CRŽP budou průběžně publikovány na portále ISPOP (www.ispop.cz).

S pozdravem

Česká informační agentura životního prostředí (provozovatel ISPOP)