Práce na úpravě vodovodu v Mánesově ulici uzavřou komunikace

Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje částečnou a úplnou uzavírku níže specifikovaných pozemních komunikací pro zajištění bezpečnosti při provádění stavebních úprav vodovodu a kanalizace v ulici Mánesova – viz DIO.

Objízdná trasa viz DIO

Při úplné uzavírce ulice Čechova (etapa 2a) bude objízdná trasa vedena ulicí Mánesova, Novohradská a Žižkova tř.