ÚSEK KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Činnost pracoviště:

 

 • podílí se na zajišťování bezpečnosti České republiky,

   

 • zajišťuje připravenost města i správního obvodu ORP na řešení mimořádných událostí a krizových situací a provádění kontrolní činnosti v této oblasti,

   

 • podílí se na koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události vzniklé na území města,

   

 • zajišťuje úkoly spojené s mobilizací ozbrojených sil, brannou povinnost občanů včetně zabezpečení potřeb států NATO,

   

 • organizuje součinnost v oblasti krizového řízení mezi obecními úřady a dalšími institucemi a poskytuje jim metodickou pomoc,

   

 • zpracovává potřebnou dokumentaci pro přípravu a řešení krizových situací,

   

 • posuzuje možná rizika vzniku krizové situace na území města, zpracovává podklady do krizového plánu města,

   

 • zajišťuje činnost bezpečnostní rady města a její součinnost s ostatními obcemi, které jsou v působnosti ORP,

   

 • organizuje činnosti krizového štábu města a pracoviště krizového řízení města,

   

 • zabezpečuje ochranu utajovaných informací, zvláštních skutečností, jejich evidenci, ukládání, skartaci a manipulaci a kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi,

   

 • navrhuje finanční zabezpečení přípravy a řešení krizových a mimořádných situací včetně náhrad za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci,

   

 • zajišťuje podle pokynů primátora a tajemníka MM další výkon činností.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⇒ Pracoviště krizového řízení statutárního města České Budějovice je součástí odboru Kanceláře primátora.

 

⇒ Seznam pracovníků krizového řízení najdete zde.

Stránka byla upravena uživatelem Michaela Levá, 7. 6. 2018.