Pracovní schůze komise pro přípravu ÚP ČB

Dne 11. 2. 2020 se konala pracovní schůze Komise pro přípravu ÚP ČB. Na jednání byla uzavřena část obecných politických podnětů jednotlivých zastupitelských klubů k přípravě nového územního plánu. Předsedové klubů obdrželi podklad pro návrh zadání v rozpracovanosti. Další schůzka komise se uskuteční 25.  2. 2020 a to k návrhu zadání v rozpracovanosti.