Pracovní setkání nastavuje směřování MHD pro další období

Dne 26. září 2019 probíhá v budově radnice workshop, který bude dalším výstupem pro vytvoření dokumentu „Strategie rozvoje MHD v Českých Budějovicích“. Tento dokument vzniká pod vedením ČVUT v Praze pro návrhové období do roku 2025. Strategie bude vycházet z Generelu MHD v Českých Budějovicích pro období 2010 – 2020, zohlední vývoj sítě MHD v letech 2010 – 2018, vazby s příměstskými oblastmi, segmentaci trhu MHD i dopravní obslužnost historického jádra města. Po projednání se stane základním dokumentem pro úpravy a rozvoj MHD v Českých Budějovicích.

„Workshop byl uspořádán ke konceptu návrhové části s cílem zajistit požadavky a očekávání od služeb MHD,“ uvedl náměstek primátora Viktor Lavička. Následně doplnil, že výstupy z workshopu se stanou nezbytným podkladem pro skutečně systémový, objektivní, nestranný a komplexní návrh strategie MHD, jež naplní očekávání a maximalizuje přínosy pro objednavatele - statutární město České Budějovice.

Účastníky workshopu byli zástupci veřejnosti, politické i podnikatelské sféry, ale např. i členové Studentského parlamentu.

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 26. 9. 2019.