Pracovní skupina pro ÚP ČB

Dne 18. 9. 2019 proběhla první schůzka pracovní skupiny pro nový územní plán. Pracovní skupina byla jmenovaná radou města dne 19. 8. 2019 usnesením č. 1020/2019.

Předmětem schůzky bylo zejména představení podoby prováděných doplňujících průzkumů a rozborů v rozpracovanosti.