Právník na odboru kanceláře primátora.

Výběrové řízení

Magistrát města České Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních samosprávných celků v platném znění na dobu neurčitou
 na obsazení pracovního místa právník na odboru kancelář primátora

Místo výkonu práce:  území města České Budějovice a správního obvodu magistrátu města České Budějovice

Možnost nástupu:    ihned

Zájemce musí splňovat předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění.

Kvalifikační předpoklady:

dle katalogu prací /nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění/ - ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v oboru právo a právní věda

Platová zařazení:         tarifní třída  11                         
/nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění/
                
Další požadavky: 

- znalost práce na PC (WORD, Excel, Outlook, Internet, CODEXIS, ASPI, Beck-online a další informační systémy)
- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
- orientace v základních činnostech statutárního města a magistrátu města
- znalost a praxe v oblasti závazkových právních vztahů (smlouvy a jiné)
- znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
- znalost zákona č. 312/2002 Sb. v platném znění (zákon o úřednících  samosprávných celků)
- znalost zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích/ obecní zřízení)
- znalost zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanský zákoník)
- znalost zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění (občanský soudní řád)
- znalost zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění (zákoník práce)
- znalost zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění (zákon o obchodních společnostech a družstvech)
- znalost zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění (zákon o veřejných zakázkách)
- praxe ve veřejné správě, advokacii či jiné právní profesi vítána

Benefity: 

- stravenky
- flexi pasy
- příspěvek na dovolenou
- příspěvek na dětské tábory
- příspěvek na penzijní připojištění
- indispoziční volno                

Přihláška musí obsahovat:

- žádost o jaké místo se ucházíte
- vyplněný osobní dotazník
- životopis s průběhem praxe 
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce dle § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb. 

Informace:

Mgr. Jitka Bednářová – vedoucí právního oddělení., tel.: 386802927
        Jitka Bartošová – personální oddělení, tel.: 386802012

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel  nejpozději do 31.07.2022.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu:     

Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
nám. Přemysla Otakara II č.1/1
370 92 České Budějovice

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Stránka je publikovaná do 31. 7. 2022 a byla naposledy upravena uživatelem Petra Buchtelíková, 2. 6. 2022.