Přechodné ubytování pomůže rodinám

Především rodinám  žijícím ve společné domácnosti s rodiči či prarodiči, by měla vyjít vstříc nová služba, kterou by rád pro českobudějovické občany zrealizoval tým z Domova důchodců Máj za podpory města. „Život nám přichystá někdy zdánlivě neřešitelné situace. Někdo třeba potřebuje nutně odcestovat a nemá nikoho, kdo by se postaral o dědečka či babičku, kteří nemohou zůstat doma sami,“uvádí jeden z mnoha příkladů náměstek primátora Rudolf Vodička. Právě takovou situaci by mohla úspěšně  vyřešit služba přechodného ubytování. „V sousedství našeho objektu se totiž nedávno uvolnila část prostoru, kde bychom chtěli tento náš nápad uskutečnit,“prozradil ředitel domova pro seniory Pavel Janda. Personál domova by samozřejmě poskytnul přechodně ubytovaným veškerou péči. „Jsme teprve na začátku, záměr se nám líbí  a myslím, že je taková služba velmi potřebná a lidem by pomohla,“dodává náměstek Rudolf Vodička.