Předání Ceny města Jiřímu Hájíčkovi

Českobudějovičtí zastupitelé udělili Cenu města za rok 2012 spisovateli Jiřímu Hájíčkovi za román Rybí krev, jenž získal hlavní cenu Magnesia Litera. Slavnostní předání Ceny města předání se uskutečnilo v obřadní síni historické radnice ve středu 21. srpna 2013. Jiří Hájíček se zapsal do pamětní knihy města a primátor Juraj Thoma mu předal finanční odměnu ve výši 50.000 korun a grafický list Ceny města.