Předání jmenovacího dekretu nové ředitelce MŠ E. Pittera

Dne 8. 6. 2017 proběhlo v historické budově radnice předání jmenovacího dekretu Ivaně Klomfarové na post ředitelky MŠ.

Dekret předal a k nové funkci pogratuloval 1. náměstek primátora Petr Podhola.