Předběžná tržní konzultace - Parkovací dům na Dlouhé louce České Budějovice

V souvislosti se zamýšlenou veřejnou zakázkou „Parkovací dům na Dlouhé louce České Budějovice“ vede město předběžnou tržní konzultaci. Zadavatel, s ohledem na charakter předmět veřejné zakázky, se rozhodl využít možnosti vést předběžnou tržní konzultaci ve smyslu § 33 ZZVZ. Předběžná tržní konzultace bude probíhat za podmínek, způsobem a v termínech uvedených ve Výzvě k účasti na předběžné tržní konzultaci.

Registrace k účasti v předběžné tržní konzultaci probíhá do 18. 9. 2020 do 10:00 hodin.

Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci je v podrobnostech uveřejněna v elektronickém nástroji Tender arena https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice; ID: 20163.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 9. 9. 2020.