Přednáška: Jak stárnout ve zdraví?

 

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Přednáškový cyklus : O zdravém životním stylu

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

MUDr. Jaromíra Bertlíka, N.D.,

poradce v oblasti výživy a zdravého životního stylu 

na téma

Jak stárnout ve zdraví?

ve středu 6. listopadu 2013 od 16:00 hodin na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, Boreckého 27, 2. poschodí, sál F.

Přednáška je bezplatná.

MUDr. Jaromír Bertlík, pedagog kanadské Akademie přírodní medicíny (College of Naturophatic Medicine), specialista v oboru biologické, tradiční čínské a bylinné medicíny a homotoxikologie. Od roku 1985 působí v Kanadě, věnuje se výzkumu a studiu léčby rakoviny, bolesti a chronických obtíží.