Přednáška O městském archivu

Dne 9. června 2015 se ve Státním okresním archivu České Budějovice uskutečnila zajímavá přednáška o městském archivu.

Foto: Milan Binder