Představení kulaté známky k 750. výročí založení města

Srdce každého českobudějovického patriota zaplesá. Dne 11. listopadu se začaly prodávat výroční kulaté poštovní známky, na nichž jsou vyobrazeny dominanty města. Známka byla veřejnosti slavnostně představena primátorem Jiřím Svobodou, Milanem Binderem (autor nápadu) a Jaroslavem Martínkem, jehož perokresby jsou na známkách použity. Příležitostné razítko zhotovené pro slavnostní účel bude k dispozici ve dnech 12. a 13. listopadu v obchodě s tiskovinami na hlavní poště.

Více informací na: http://www.milanbinder.cz/index.php/vlastni-znamka

Foto: Milan Binder