Předvolební příprava vrcholí

Volby do zastupitelstev obcí budou ve dnech 15. a 16. října 2010 a příprava na ně vrcholí. "Při  říjnových volbách volí lidé výhradě vždy pouze ve svém stálém volebním okrsku. Voličské průkazy se vydávat nebudou,“říká pověřený tajemník Václav Suchopár a dále upřesňuje, že jediný hlasovací lístek bude obsahovat všechny kandidující subjekty. „Způsob hlasování je obvyklý. Volič může buď zakroužkovat jedinou stranu, což znamená, že ji volí celou, nebo zakroužkuje stranu a doplní ji kandidáty z dalších jiných stran. Třetí varianta je, že nekroužkuje žádnou stranu, ale vybere jednotlivce až do počtu zastupitelů, což je v našem městě pětačtyřicet,“vysvětluje varianty možného postupu Václav Suchopár. Změna sídla volebního okrsku se dotkne celkem tří  míst  - č. 32, které se z tiskárny INPRESS z Husovy ulice přesune do budovy Jihočeské univerzity v ulici U Výstaviště a č. 9 a 10, které se ze Správy domů v Čéčově ulici přesunou z č. 40B do hlavní budovy Správy domů.  Volit se bude celkem v devadesáti okrscích.

Telefonní číslo, kde se dozvíte více o volbách ( požadavky na přenosnou urnu a další ) 38 680 5020, 38 680 5024

Matriční úřad - evidence obyvatel ( náměstí Přemysla Otakara II. ) a evidence občanských průkazů ( Jeronýmova č.1 ) budou mít pro veřejnost otevřeno v pátek 15.října do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin ( například pro případ, že by se občané přistěhovali či odstěhovali - budou zaneseni do evidence obyvatel,  nebo zjistili, že mají neplatný občanský průkaz či jej ztratili - bude jim zdrama vydán průkaz totožnosti bez biometrických prvků s dobou platnosti jeden rok).

Zajímavost - město zatím eviduje pouze jednoho voliče z členských států EU, který se nechal zapsat do stálého seznamu a jedná se o občana z Irska.