Předzahrádky pro restaurační provoz - obálková metoda

Rada města schválila změnu v sazebníku výše úhrad za předzahrádky pro restaurační provoz a občerstvení. „V případě více provozoven s odlišnými provozovateli v jedné nemovitosti se stanoví úhrada za užívání obálkovou metodou. Znamená to, že žadatelé předloží svoji nabídku v uzavřené obálce na magistrát města, odbor správy veřejných statků, č. dv. 227 do 15.3. 2018 do 12.00 hodin. Minimální nabídnutá cena musí však činit 100% ceny uvedené v sazebníku. Příslušná dohoda bude uzavřena se žadatelem, který nabídne vyšší celkovou nabídku za sezonu. Tento postup se neuplatní v případě, kdy vlastník nemovitosti, v níž se nachází funkčně související provozovna, sám upřednostní jednoho z žadatelů. Pokud dojde mezi žadateli k dohodě, bude postupováno podle sazeb uvedených v sazebníku,“ vysvětluje náměstek primátora Petr Podhola.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 22. 2. 2018.