Přehled finančního hospodaření - dokumenty

ROK 2020

ROK 2019

 

ROK 2018

 

ROK 2017

 

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

ROK 2011 

Komentář k přehledu hospodaření města za 1. pololetí 2011 - soubor ke stažení Přehled hospodaření města za 1.   pololetí 2011 - soubor ke stažení Přehled hospodaření za rok 2011 - soubor ke stažení Účetní výkaz - ROZVAHA ÚSC - Bilance k 31.12.2011 - soubor ke stažení Účetní výkaz - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2011 - soubor ke stažení Účetní výkaz - Příloha ÚSC k 31.12.2011 - soubor ke stažení Účetní výkaz - Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2011 - soubor ke stažení Účetní výkaz - Přehled o peněžních tocích k 31.12.2011 - soubor ke stažení Finanční výkaz za rok 2011 - soubor ke stažení  

ROK 2010


ROK 2009

ROK 2008


ROK 2007


ROK 2006


ROK 2005


ROK 2004


ROK 2003


ROK 2002


ROK 2001


ROK 2000