Přehled finančního hospodaření - dokumenty

ROK 2021

 ROK 2020

ROK 2019

 

ROK 2018

 

ROK 2017

 

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

ROK 2011 

Komentář k přehledu hospodaření města za 1. pololetí 2011 - soubor ke stažení Přehled hospodaření města za 1.   pololetí 2011 - soubor ke stažení Přehled hospodaření za rok 2011 - soubor ke stažení Účetní výkaz - ROZVAHA ÚSC - Bilance k 31.12.2011 - soubor ke stažení Účetní výkaz - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2011 - soubor ke stažení Účetní výkaz - Příloha ÚSC k 31.12.2011 - soubor ke stažení Účetní výkaz - Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2011 - soubor ke stažení Účetní výkaz - Přehled o peněžních tocích k 31.12.2011 - soubor ke stažení Finanční výkaz za rok 2011 - soubor ke stažení  

ROK 2010


ROK 2009

ROK 2008


ROK 2007


ROK 2006


ROK 2005


ROK 2004


ROK 2003


ROK 2002


ROK 2001


ROK 2000

Stránka byla upravena uživatelem Hana Pešková, 22. 9. 2021.