Přeložka silnice III/14539 – zprovoznění stavby

V pátek 18. května 2018 byla do zkušebního provozu uvedena stavba Přeložky silnice III/14539 přes ulici Milady Horákové do ulice Strakonická mezi sídlišti Máj a Vltava. Otevření se zúčastnili také náměstci primátora Petr Holický a František Konečný a další zástupci města. Nová komunikace usnadní a urychlí cestu projíždějícím řidičům.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 22. 5. 2018.