Přerušení dodávky elektrické energie omezí chod úřadu

Podle sdělení společnosti E.ON Česká republika dojde v pátek 23. listopadu 2018 od 10.00 do 15.00 hodin k přerušení dodávky elektrické energie v ulicích Jeronýmova č.2,6,8,10, 1 – 11 a Žižkova č.17, č.1 – PVT tři budovy + obchody, budova hotelu Gárni. Přerušení dodávky se tak týká i budovy magistrátu v Jeronýmově ulici č.1. Z tohoto důvodu musí být činnost úředníků související s přerušením dodávky elektřiny ukončena v 9.30 hodin. V dotčené oblasti budou prováděny práce na zařízení distribuční soustavy. Žádáme občany o pochopení a případné přesunutí návštěvy úřadu.

Příloha - oznámení o přerušení

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 8. 11. 2018.