Prevence kriminality

Prevence kriminality 2018

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo "Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018 vč. podpory projektu Bezpečnostní dobrovolník" a výzvu k podávání žádostí o dotaci. Nově se jedná o tříletý projekt. Statutární město České Budějovice podalo žádost o dotaci k projektu "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2018-2020". Cílem projektu je zaměstnání 6 asistentů prevence kriminality. Stejně jako v minulých letech se očekává snížení trestné činnosti a jinak závadového jednání, zvýšení pocitu bezpečí občanů v místech, kde se zdržuje komunita sociálně nepřizpůsobivých občanů. Lze očekávat pokles stížností a přestupků proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku. Předpokládaným dopadem projektu je celkové zlepšení bezpečnostní situace na sídlišti Máj, Palackého náměstí, Lannově třídě, nádraží a okolí obchodních center, kde se mimo jiné rozrůstá negativní problematika Mall Junkies. Cílem projektu je i zklidnění celkové situace včetně poklesu emočního napětí v daných lokalitách. Město realizuje projekt Asistent prevence kriminality od roku 2013. Cílovou skupinou jsou příslušníci majoritní i minoritní společnosti, obytatelé sídliště Máj a dalších vytipovaných lokalit.

MV ČR vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace pro tříleté období ve výši 3.518.100,00 Kč, z toho pro  každý rok 2018, 2019 i 2020 se bude jednat o částku 1.172.700,00 Kč. Projekt bude realizovat Městská policie do 31.12.2020.  

 

 

   

 

Stránka byla upravena uživatelem Ing. Renata Gondeková, 7. 11. 2018.