Prevence kriminality v roce 2009

Zúřadování přestupků na Máji přímo v terénu nebo na zdejší služebně – to by měl přinést Program prevence kriminality pro letošní rok, se kterým se bude městská policie ucházet o dotaci z peněz, které v loňském roce uvolnilo ministerstvo vnitra na Strategii prevence kriminality 2008-2011.

„Loni městská policie využila dotace na rozšíření kamerového systému na sídlišti Máj, na které je městský program prevence kriminality zaměřen, neboť se z bezpečnostního, pořádkového i sociálního hlediska jedná o nejproblémovější lokalitu ve městě. V letošním roce má program tři cíle. Za prvé propojit služebnu na Máji optickým kabelem se základnou v ulici Jaroslava Haška, díky čemuž budou mít strážníci na služebně přímý přístup do počítačových databází a aplikací městské policie i magistrátu. To jim umožní administrativně řešit přestupky přímo z Máje, nebudou se muset kvůli úředním záznamům vracet na základnu. A budou si také moci přímo na služebně zpřístupnit výstupy kamerového systému. Za druhé budou májské hlídky vybaveny mobilními komunikátory, které umožní nahlížení do databází či základní zaznamenání přestupku přímo v terénu pro další dořešení a zpracování na služebně nebo na základně. Obojí bude pro strážníky znamenat úsporu času stráveného administrativou, pokračujeme tak v naší snaze mít strážníky co nejvíce v terénu. Třetí část programu je zaměřena na prevenci u dětí a na tisk informačních letáků pro ně,“ přiblížil primátor Juraj Thoma.

Náklady na propojení služebny optickým kabelem ze základnou činí 788 tisíc korun (kabel bude položen v zemi, největší položku tak představují zemní práce), vybavení strážníků komunikátory a další technické vybavení služebny přijde na 35 tisíc a výroba letáků pro děti na 24 tisíc korun. Dotace může pokrýt až 80% nákladů.

„Kromě toho na letošní rok chystá městská policie v rámci své preventivní činnosti řadu besed se žáky základních škol, středoškoláky i seniory, soutěže, sportovní akce a prázdninové programy pro děti nebo také kursy sebeobrany pro mladé dívky,“ doplnila mluvčí městské policie Kateřina Schusterová.