Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz

Popis projektu: Jde o vybudování trolejové tratě na území vymezené lokality (modernizace a rozvoj sítě městské hromadné dopravy).

Termín realizace: 8/2010 - 8/2012

Celkový rozpočet: 49 408 218,95 Kč

Dotace: 32 134 074,92 Kč

 

www.europa.eu