Prezentace záměrů města na nádvoří radnice

Dne 19. 6. 2017 bylo uspořádáno setkání pro občany, kde útvar hlavního architekta českobudějovického magistrátu představil dva plánované záměry, které mají ambice zlepšit podmínky ve vnitřním městě.

„Jedná se o zklidnění Kanovnické ulice a úpravu venkovních prostranství v okolí vlakového nádraží,“ přiblížil náměstek primátora František Konečný. Historické souvislosti připomněl Daniel Kovář, ředitel Státního okresního archivu. Občané dostali prostor i pro své případné dotazy a připomínky.