Přijatá opatření usnadní seniorům výměnu průkazů

Přijatá opatření usnadní seniorům výměnu průkazů


Pracovnice matričního úřadu magistrátu vycházejí vstříc starším spoluobčanům při výměně občanských průkazů. Přijatá opatření v praxi běžně realizovaná jsou určena zejména  starším  občanům  dlouhodobě žijícím  v léčebných zařízeních, domovech důchodců, domech s pečovatelskou službou ,  nebo v  jiných podobných zařízeních a dále těm, kteří žijí  osamoceně, popřípadě v obcích s nižší dopravní obslužností . Za tyto  občany může podat vyplněnou a podepsanou žádost o nový občanský průkaz včetně fotografie každý, pokud jej klient touto službou pověří. Předání nového občanského průkazu nemohoucím občanům  zajistí pracovnice matriky  po dohodě se zmocněncem přímo v jeho  v bytě či ve výše uvedeném zařízení. Jakékoliv bližší informace podají pracovníci oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů Matričního úřadu Magistrátu města České Budějovice, pracoviště v Jeronýmově ul. č. 1, v úředních hodinách: pondělí a středa 8 – 18, úterý a čtvrtek 8 – 14, pátek 8 – 11,30 hodin.