Přijetí Ženy Českobudějovicka

Primátor města Jiří Svoboda dne 16. 6. 2017 přijal paní Milenu Urbanovou, která získala titul Žena Českobudějovicka za své činy v sociální oblasti.

„Paní Urbanová společně s dalšími lidmi založila v roce 2010 spolek sdružující rodiny dětí s autismem. Ten začal postupně nabízet volnočasové aktivity, které ve městě chyběly. Auticentrum pod jejím vedením zaregistrovalo poskytování dvou sociálních služeb. V současnosti má 75 klientů. Pomyslným vrcholem její snahy bylo získání prostor bývalé MŠ v Plzeňské ulici. Tady město financovalo opravu pavilonu, kde nyní Auticentrum sídlí. Osobně si jejích aktivit velmi vážím. Navíc je ženou, která dokáže ostatní „nakazit“ neutuchající životní energií a optimismem a zároveň udiví svou skromností a srdcem na dlani. Za vše bych jí rád poděkoval,“ říká primátor Jiří Svoboda