Přijímáme návrhy na Cenu města

Již potřinácté mohou letos občané podávat návrhy na udělení Ceny Statutárního města České Budějovice. Ocenění za výrazný a mimořádný počin nebo dílo vzniknuvší v roce 2010 je mimo jiné spojeno s finanční odměnou ve výši 25 tisíc korun a může být uděleno jednotlivci i kolektivu.

Návrhy, které je třeba doručit kanceláři primátora města, musí obsahovat jak jméno a adresu navrhovaného kandidáta, tak zdůvodnění předkládaného návrhu a současně i jméno, adresu a podpis navrhovatele. Posledním dnem pro podání letošních návrhů bude 31. květen.

O nositeli Ceny města pak rozhodnou na svém červnovém zasedání českobudějovičtí zastupitelé na základě doporučení městské rady.

V minulosti ocenění získali například historik Karel Pletzer, houslista Pavel Šporcl, fotograf Otta Sepp, sólista baletu Jihočeského divadla Zdeněk Mládek či Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit.