Přílet anděla uzavře náměstí i přilehlé komunikace

 

Přílet anděla si v pondělí 5. prosince 2016 vyžádá úplnou uzavírku náměstí Přemysla Otakara II. a přilehlých komunikací.

Termín a místní komunikace

·        5. 12. 2016     11:00 – 20:00 hodin     úplná uzavírka ulice Radniční     

·        5. 12. 2016     16:00 – 19:00 hodin     úplná uzavírka náměstí Přemysla Otakara II.

·        5. 12. 2016     16:00 – 19:00 hodin     úplná uzavírka ulice Biskupská (v úseku Široká – náměstí  Přemysla Otakara II.)       

·        5. 12. 2016     16:00 – 19:00 hodin     úplná uzavírka ulice Karla IV. (v úseku Jirsíkova – náměstí Přemysla Otakara II.)                                           

Objízdná trasa není stanovena. Po celou dobu úplné uzavírky bude lokalita řádně označena dopravním značením. Do uzavřených úseků ulice Radniční, Biskupská a Karla IV. bude umožněn vjezd dopravní obsluze.

DIO