Primátor blahopřál monsignoru Fořtovi

Primátor Juraj Thoma gratuluje Mons. Karlu Fořtovi k 90. narozeninám (foto Radek Gális)Devadesáté narozeniny zítra oslaví monsignore Karel Fořt - skautský vůdce, kněz, misionář a někdejší redaktor Rádia Svobodná Evropa. Mezi první gratulanty k jubileu se zařadil primátor Juraj Thoma, který monsignoru fořtovi poblahopřál již v předstihu.

Karel Fořt byl za 2. světové války jako skautský vůdce vězněn gestapem. V roce 1948 přijal kněžské svěcení a sloužil jako kaplan ve Vimperku, odkud v roce 1950 odešel do exilu. Jako misionář působil sedm let v Alžírsku a na Sahaře, poté se vrátil do Německa, kde se staral o krajany a pracoval v náboženském vysílání Rádia Svobodná Evropa.

V roce 1965 byl jmenován vedoucím duchovní služby pro Čechy v západním Německu a od roku 1980 řídil náboženské vysílání Radia Svobodná Evropa v Mnichově, kde pracoval až do přesunu této stanice do Prahy (1994).

V roce 2008 mu primátor Juraj Thoma udělil městskou Medaili Za zásluhy. / Foto: Radek Gális