Primátor fandí Anifestu

O přípravách a průběhu  Mezinárodního festivalu animovaných filmů  Anifest, jehož  4. ročník se uskuteční ve dnech 5.-11. května v Třeboni informoval  primátora Miroslava Tettera člen přípravného výboru Jaromír Hník. „Myšlenku, že by se část festivalových filmů včetně  odborného semináře zaměřeného letos na boj proti násilí, přenesla do jihočeské metropole, samozřejmě vítám. Pořadatelé však přicházejí v době, kdy je uzavřen a schválen městský rozpočet, takže nemůžeme přispět nějakou výraznou finanční částkou. Můžeme ale zatím  nabídnout spolupráci například při hledání  vhodných sálů či místností pro konání doprovodného programu a také prostor jediného městského kina Kotva, kde by se část filmů promítala,“říká primátor Tetter. O dalších konkrétních krocích směřujících ke vzájemné spolupráci  budou  účastníci  schůzky hovořit i napříště. Sejít by se měli tehdy, až bude znám rozpočet celé akce. „Město už v minulosti  podpořilo konání Ekofilmu a pochopitelně bychom rádi tradici v promítání kvalitních snímků v budoucnu rozšířili třeba i o Anifest,“dodává Miroslav Tetter.

Officiální stránky festivalu:

http://www.anifest.cz/