Primátor napsal premiérovi kvůli Budvaru

Vážený pane předsedo vlády,

dovolte mi, abych se na Vás obrátil kvůli situaci, která v posledních dnech panuje kolem Budějovického Budvaru, n.p., a která mne a občany Českých Budějovic velice znepokojuje.

Město České Budějovice proslavila staletá pivovarnická tradice, pivo se v Českých Budějovicích vaří již téměř 750 let. Přímým nositelem této tradice je dnes národní podnik Budějovický Budvar, který město uvedl ve známost a proslavil po celém světě. Tato úzká vazba mne vede k tomu, abych Vás požádal o velice uvážlivý postoj k aktuálnímu dění.

Považuji za velice nešťastné sdělovacími prostředky již několik dní kolující informace o odvolání ředitele podniku Ing. Jiřího Bočka, vyhýbavá stanoviska pana ministra Petra Bendla i Váš ne příliš čitelný postoj k této věci. Ujišťuji Vás, že bych své znepokojení nedával najevo, pokud by se Budějovický Budvar nacházel v ekonomické situaci, která by objektivně volala po změnách v jeho řídících strukturách. Veřejně dostupné informace o ekonomickém stavu podniku však dokládají, že jde o čtvrtý nejúspěšnější pivovar v republice, který od roku 1991 zvýšil své tržby z 1 mld. Kč na 1,98 mld. Kč, který v roce 2010 skončil s hrubým ziskem 220 mil. Kč a oproti roku 1991 zvýšil výstav piva z 0,49 mil. hl na 1,32 mil. hl. To jasně svědčí o správném, odpovědném a úspěšném vedení podniku a mimo jiné také o nárůstu obliby Budvaru.

Společnost mimo jiné také provedla v předchozích letech rozsáhlou investiční činnost a nemusím snad ani připomínat, že patří ve městě k největším a – to považuji za doklad vysoké manažerské kvality – nejstabilnějším zaměstnavatelům s mimořádně silnou sebeidentifikací zaměstnanců s firmou samotnou. Neshledávám tudíž na základě veřejně dostupných informací jediný ekonomický důvod ke změně na pozici ředitele. Rád bych také konstatoval, že z četby zpráv o činnosti dozorčí rady podniku mi není známo, že by se ředitel dopustil jakéhokoliv závažného manažerského pochybení.

Pokud jde o známkoprávní spory se společností Anheuser Busch, je veřejně uváděno, že ze 124 sporů Budějovický Budvar uspěl v 88 sporech a dalších 8 sporů skončilo smírem. Nedávný vstup společnosti Anheuser Busch do českobudějovického pivovarnictví je přitom správně chápán jako výsledek dlouhodobé snahy tohoto koncernu získat ochranné známky a s nimi spojená práva pro získání nových obchodních příležitostí ve světě – a to na úkor Budějovického Budvaru, n.p. – nikoliv jako úmysl skutečně produkovat budějovické pivo. Je ale skutečností, že celá léta mělo ministerstvo zemědělství o všech sporech a jejich průběhu, ale i o hrozbách, relevantní informace. Poslední případ týkající se akvizice pivovaru Samson společností Anheuser Busch nevyjímaje. Přisuzovat tedy odpovědnost za jakousi blíže nespecifikovanou škodu či odvolávat ředitele podniku proto, že „osobně nemám vůbec dobrý pocit“, jak uvedl pan ministr Petr Bendl, je krajně netransparentní a nedůvěryhodné.

Jsem naprosto přesvědčen, že pokud něco nebo někdo může ohrozit Budějovický Budvar, není to osoba současného ředitele, ale právě uvažovaná výměna v čele společnosti. V situaci, kdy je veřejným tajemstvím, že větší vliv nad podnikem si prostřednictvím případného nového ředitele slibují konkrétní lobbistické skupiny, považuji instalaci věcí neznalého, ale o to více těmto strukturám naslouchajícího člověka do vedení společnosti za krajně rizikovou a opravdu důrazně před ní varuji. Jakou nám, pane premiére, budete moci dát záruku, že změnou ředitele Budějovického Budvaru nedojde k následnému prodeji ochranných známek a tím pádem k absolutnímu znehodnocení podniku, který před sto šestnácti lety z ničeho vybudovali čeští měšťané a podnikatelé našeho města?

Vážený pane premiére, situace, kdy ještě před závěry auditu kolují informace o odvolání ředitele Jiřího Bočka, i o tom, kdo jej nahradí a kdo bude mít na výběr nového ředitele zásadní vliv, situace, ve které pan ministr Petr Bendl není schopen formulovat jednoznačně svůj postoj k této věci a kdy i Vy osobně poskytujete médiím velice opatrná stanoviska, s ohledem na výše uvedené oprávněně budí velkou nedůvěru v racionální a transparentní postoj ministra zemědělství a potažmo vlády jako takové.

Apeluji proto na Vás, vážený pane premiére, abyste se zasadil o zklidnění situace a ukončení této nesmyslné situace, případně aby byly transparentně a veřejně sděleny konkrétní důvody, které vedly ministra zemědělství k jeho dosavadním krokům. Jsem přesvědčen, že trvání stávající situace nepomůže ani Budějovickému Budvaru, n.p., ani ministerstvu zemědělství, ani vládě jako celku a logicky budí značné rozpaky i v Českých Budějovicích, které jsou na Budějovický Budvar po právu velice hrdé.

S úctou

Mgr. Juraj Thoma,
primátor Českých Budějovic

Vážený pan
RNDr. Petr Nečas,
předseda vlády