Primátor požádal policii o měření rychlosti

Primátor Juraj Thoma požádal Policii ČR, aby zintenzivnila kontrolu rychlosti automobilů v ulicích města. Strážníci městské policie sice disponují radarem, avšak úseky, kde měří, musejí být podle zákona označené, čímž měření pozbývá smyslu. Policistiy primátor také informoval o průběhu příprav nové městské vyhlášky, která bude regulovat herny na území města.

„Zástupce státní policie jsem požádal o zvýšení aktivity v oblasti kontroly dodržování rychlosti na území města, a to i s ohledem na stále se množící podněty občanů a na dosavadní zjištění městských strážníků. Dopravní policisté se v posledním čtvrtletí letošního roku budou ve zvýšené míře věnovat měření rychlosti na vybraných českobudějovických úsecích, a to nejen ve dne, ale i v nočních hodinách. Současně bude stále v rámci plánovaných akcí pokračovat měření rychlosti městskou policií, která však musí každý úsek označit dopravními značkami, což je zcela kontraproduktivní a v naprostém rozporu se selským rozumem,“ uvedl po schůzce s policisty primátor Thoma.

Předmětem setkání byla také bezpečností situace související s provozem výherních hracích přístrojů a videoterminálů. „Na území města je v současné době provozováno přibližně 650 výherních hracích přístrojů v celkem 130 provozovnách, což s sebou přináší řadu problémů. Informoval jsem mimo jiné o mé schůzce se zástupci Sdružení zábavního průmyslu a Asociace provozovatelů kurzových sázek, se kterými jsem hovořil o návrzích na regulaci provozu heren. Nyní čekám na výsledky dalšího jednání, které rozhodne o konečné podobě variantně připravené vyhlášky. Na analýze podkladů a její přípravě jsme rovněž konzultačně spolupracovali s Policií České republiky,“ přiblížil Thoma.