Primátor svolal členy povodňové komise města

Informativně preventivní charakter měla schůzka (16. 3.) členů povodňové komise města, kterou svolal primátor Miroslav Tetetter. Jak v úvodu předznamenal, žádné bezprostřední nebezpečí povodní s příchodem teplejšího počasí a táním sněhu nehrozí, meteorologická situace a předpověď počasí pro nadcházející dny je zatím příznivá. Účelem schůzky bylo prověření připravenosti pro případ zvratu situace. "Potřebovali jsme ověřit, do jaké míry jsme připraveni, potřebovali jsme se informovat o fungování krizových čísel mezi jednotlivými složkami záchranného systému, jejich dosažitelnost a také si říci, jaké práce je prospěšné urychlit. Týká se to například odvážení nahromaděných hald sněhu, které vznikly při úklidu města a které Veřejné služby města průběžně likvidují. V podstatě komise konstatovala, že město je na případné kritické situace připraveno",  uvedl k jednání primátor. Podle informací státního podniku Povodní Vltava mají přehradní nádrže Lipno i Římov dostatečnou rezervu i pro mnohem větší přítok vody z tajícího sněhu než je nyní. Totéž platí o kapacitě kanalizační sítě, která má podle správce 1. JVS ještě stále velké rezervy.