Primátor svolal nad ránem povodňovou komisi

V brzkých ranních hodinách, už ve 4:00, se dnes sešla povodňová komise města České Budějovice.

"Důvodem bylo dosažení 2. stupně povodňové aktivity na Malši brzy ráno. O aktuálním stavu mne informovalo Povodí Vltavy, proto jsem neprodleně svolal členy komise. Po konzultaci s pracovníky Povodí a Hasičského záchranného sboru bylo rozhodnuto, že zatím nebude vyhlášeno žádné mimořádné opatření," konstatuje primátor Juraj Thoma.

Podle dosavadní prognózy by hladina  Malše, už neměla překročit 2. stupeň povodňové aktivity. Hladina Vltavy je hluboko pod prvním stupněm povodňové aktivity.  O současném stavu jsou průběžně informovány i obce na toku Malše. Aktuální situaci na vodních tocích, průtoky a stavy hladin nebo případné stupně ohrožení můžete sledovat na stránkách Povodí Vltavy.