Primátor udělil medaile Za statečnost a Za zásluhy

U příležitosti státního svátku 28. října - Dne vzniku samostatného československého státu primátor Juraj Thoma slavnostně předal v obřadní síni radnice městská vyznamenání celkem devíti občanům.

Medaile Za statečnost dostalo pět občanů a medaile Za zásluhy čtyři osobnosti. Podrobnější informace k oceněným osobnostem viz níže.

Medaile uděluje primátor Juraj Thoma od roku 2008. Přehled všech dosud oceněných nositelů městských vyznamenání najdete zde.

 

 
  Horní řada zleva: Jindřich Kratochvíl, pan Ježek, který převzal ocenění místo nepřítomného Milana Krisa, primátor Juraj Thoma, Richard Klečka, Jaromír Štrajt, Karel Lukáš.

Dolní řada zleva: Miloš Tichý, Jana Tichá, Arnošt Petráček, paní Lukešová, která převzala ocenění za Julia Lukeše.

 

Karel Lukáš
medaile Za statečnost udělena 2013

Podpraporčík Karel Lukáš se bezprostředně podílel na záchraně života šestasedmdesátileté ženy uvězněné v hořícím domě. Třetího listopadu 2012 spolu se svým kolegou podpraporčíkem Jaromírem Štrajtem vyšplhal do patra rodinného domu, společně vypáčili mříží uzamčený balkon a vynesli z hořícího domu ženu a předali ji dalším kolegům. Karel Lukáš projevil vysokou obětavost, když v možném ohrožení vlastního života spolu s kolegou vyprostil z hořícího domu v něm uvězněnou osobu. Počínal si velice profesionálně a projevil vysoký smysl pro týmovou práci.

Richard Klečka
medaile Za statečnost udělena 2013

Pan Richard Klečka má bezprostřední podíl na záchraně lidského života. V pátek 27. září 2013 zahlédl dým valící se ze sousedního panelového domu. Rozhodl se jít podívat místo a nabídnout případně svou pomoc. Ve chvíli, kdy před hořící dům přišel, ozval se výbuch. V okně posledního patra domu spatřil staršího muže, kolem kterého se z oken bytu valil dým. Muž nemohl vyjít z bytu, neboť požárem se zkroutily vstupní dveře. Přes varování přihlížejících vešel Richard Klečka do domu, našel přívod plynu, který uzavřel, a začal postupně rukama vylamovat výplň vstupních dveří do bytu, které se mu poté podařilo vykopnout. Z bytu vyvedl dezorientovaného muže, kterého předal do péče své manželce a poté se do příjezdu hasičů pokoušel sám požár hasit. Richard Klečka se zachoval mimořádně odvážně a má tak nejenom zásluhu na záchraně lidského života, ale je i příkladem mimořádného občanského hrdinství.

Jindřich Kratochvíl
medaile Za statečnost udělena 2013

Příslušník Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje podporučík Jindřich Kratochvíl se bezprostředně zasloužil o záchranu života tonoucího muže. Ve večerních hodinách 4. února 2013 byl spolu s kolegou podpraporčíkem Milanem Kriso vyslán do prostoru Velkého jezu na řece Malši, kde se policisté pokoušeli vyjednáváním odvrátit muže od sebevražedného pokusu. Ve chvíli, kdy se zdálo, že vyjednávání uspělo, muž neočekávaně skočil do řeky pod jez. Přesto, že neměli k dispozici potřebné záchranné pomůcky, Jindřich Kratochvíl a Milan Kriso bez zaváhání skočili přímo pod jez, kde se jim podařilo muže zachytit a vytáhnout jej společně na břeh. Jindřich Kratochvíl projevil mimořádnou obětavost, když bez váhání v silném mrazu a ve velmi nebezpečném místě odvážně skočil do řeky pro tonoucího muže a riskoval tak pro záchranu jiného člověka vlastní život.

Milan Kriso
medaile Za statečnost udělena 2013

Příslušník Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje podpraporčík Milan Kriso se bezprostředně a s nasazením vlastního života zasloužil o záchranu tonoucího muže. Společně se svým kolegou Jindřichem Kratochvílem 4. února 2013 bez váhání skočil v silném mrazu a na velmi nebezpečném místě u Velkého jezu do řeky Malše, aby zachytil a posléze vytáhl na břeh tonoucího muže. Pan podpraporčík Kriso si počínal mimořádně odvážně a vysoce profesionálně.

Jaromír Štrajt
medaile Za statečnost udělena 2013

Podpraporčík Jaromír Štrajt se bezprostředně podílel na záchraně šestasedmdesátileté ženy uvězněné v hořícím rodinném domě. V sobotu 3. listopadu 2012 byl spolu s podpraporčíkem Lukášem, podpraporčíkem Dvořákem a podpraporčíkem Pražákovou vyslán k hořícímu domu v Českých Budějovicích. V době příjezdu hlídky byl již hořící dům zamořen kouřem a zůstala v něm uvězněna starší žena. Protože do patra domu se již nebylo možné dostat, Jaromír Štrajt a jeho kolega podpraporčík Karel Lukáš vyšplhali na balkon v prvním patře domu. Oběma policistům se podařilo roztáhnout mříž v balkonových dveřích natolik, že mohli vejít dovnitř a vynést uvězněnou ženu z hořícího domu na balkon a odsud ji spustit svým kolegům podpraporčíkovi Dvořákovi a podpraporčíkovi Pražákové, kteří ji odnesli do bezpečí. Pan Jaromír Štrajt si počínal vysoce profesionálně a obětavě, když zásahem v hořícím domě mohl být sám ohrožen na životě.

Julius Lukeš
medaile Za zásluhy udělena 2013

Profesor Julius Lukeš se v Parazitologickém ústavu Akademie věd ČR a na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zabývá studiem parazitů. Je světově respektovanou osobností s vynikajícími výsledky v oblasti základního výzkumu v oborech protozoologie, parazitologie, molekulární biologie a funkční genomika, ale i ve výchově mladých vědců. Julius Lukeš se zabývá zejména molekulární biologií prvoků řádu Kinetoplastida, působících řadu závažných chorob. Se svým týmem významně přispěl k objevu editování RNA a objasnění struktury kinetoplastové DNA u řady primitivních bičíkovců a patří mezi vědce, kteří definovali současný evoluční pohled  na tento medicínsky významný řád. Mimořádná je i jeho publikační činnost. Je autorem či spoluautorem více než 200 odborných statí ve významných českých a zahraničních vědeckých časopisech. Přednáší na univerzitách po celém světě a je členem a činovníkem řady vědeckých institucí a společností a významná je i jeho organizátorská vědecká činnost. V roce 2007 obdržel za výsledky mimořádného vědeckého významu Cenu Akademie věd ČR a je laureátem prestižní ceny Praemium Academiae. Je jedním z nejmladších členů Učené společnosti ČR.

Arnošt Petráček
medaile Za zásluhy udělena 2013

Arnošt Petráček, špičkový plavec, člen oddílu Plavání z Českých Budějovic je příkladem píle a vytrvalosti. V roce 2006 se v patnácti letech se stal vicemistrem světa v disciplíně 50 metrů motýlek. Dosáhl titulů Mistra Evropy a Mistra světa. Je držitelem čtyř světových rekordů – Reykjavík 2009, Berlín 2010, Eidhoven 2010 a Berlín 2011 v disciplíně motýlek na 50 metrů a šesti evropských rekordů – Berlín 2008, Berlín 2009, Reykjavík 2009, Eidhoven 2010, Berlín 2011 a Berlín 2012 v disciplínách znak a motýlek 50 metrů. Na paralympijských hrách v Pekingu v roce 2008 se umístil v disciplíně znak na 50 metrů na čtvrtém místě a na paralympiádě v Londýně v roce 2012 na místě pátém. Vedle špičkového sportu studuje Arnošt Petráček vysokou školu a současně pracuje na vytváření programů pro hendikepované.

Jana Tichá
medaile Za zásluhy udělena 2013

Paní Jana Tichá je uznávaná česká astronomka a objevitelka řady planetek. Od roku 1992 je ředitelkou Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích. Pod jejím vedením byl modernizován kleťský program pro astrometrická pozorování planetek a komet, který je ve světě vysoce uznáván. V rámci jí vedeném projektu KLENOT byl na Kleti instalován nový teleskop určený pro sledování  blízkozemních asteroidů a dalších planetek a komet s neobvyklými drahami. Na výzkumu dlouhodobě spolupracuje s manželem Milošem Tichým. Do října 2013 objevila při své vědecké práci 259 planetek. Od roku 2000 je jako první Češka členkou Komise pro pojmenovávání planetek a komet Mezinárodní astronomické unie, a od roku 2003 této komisi předsedá.

Miloš Tichý
medaile Za zásluhy udělena 2013

Pan Miloš Tichý je český astronom a objevitel řady planetek. Společně se svou manželkou, paní Janou Tichou, pracuje ve Hvězdárně a planetáriu v Českých Budějovicích, je vedoucím observatoře Kleť. Do října 2013 objevil při své badatelské práci 519 planetek a periodickou kometu 196P/Tichý.